Kurs

Ärendehandläggning och de nya reglerna om trygghet och studiero

Ärendehandläggning och de nya reglerna om trygghet och studiero

Om kursen

Den 1 augusti 2022 gäller ändrade regler i skollagen som berör ärendehandläggning.

Ändringarna innebär en del ytterligare ärendehandläggning, till exempel vad gäller klagomål enligt 4 kap. skollagen, och även inom ramen för 5 kap. skollagen, och därmed krävs fördjupade kunskaper i regelverket kring ärendehandläggning.

I denna kurs går vi igenom vilka krav som ställs på en korrekt ärendehandläggning. Du får en genomgång av ett ärendes handläggning från ax till limpa med förvaltningslagens och skollagens handläggningsanvisningar som röd tråd. Du får också en grundlig genomgång av de nya bestämmelserna kopplade till 4 och 5 kap. i skollagen, och vilka krav som kommer att ställas på handläggningen i fråga. Kursen går även noggrant igenom andra ärendetyper än de som berörs i den nya lagstiftningen, till exempel ärenden kring särskilt stöd, kränkning och diskriminering, frånvaroutredningar, tillhörighetsärenden, och många fler. Du kommer att få praktisk hjälp med att skapa rutiner och ärendehandläggningsprocesser samt kunskaper kring registrering och dokumentation så att du och din organisation kan skapa gedigna upplägg i era system som fungerar smidigt även vid olika sorters aktinsyn som kan göras gällande (partsinsyn, utlämnanden av allmänna handlingar, registerutdrag).

Kursen riktar sig till dig som arbetar med ärendehandläggning samt inom ramen för trygghet och studiero på skolor.  Vidare är kursen av stort värde för en rättssäker tillämpning av en tämligen ingripande ny skollagstiftning, samt för att kunna hålla ordning och reda och känna sig trygg i att även andra beslut som ska fattas i skolans värld vilar på en rättssäker grund.

Programpunkter

 • Den nya lagstiftningen, syftet
 • Klagomål, 4 kap. skollagen
 • Trygghet och studiero, 5 kap. skollagen
 • Vad är ett ärende?
 • Vad är myndighetsutövning?
 • Vad är en part?
 • Ärendehandläggning från ax till limpa, förvaltningslagen och skollagen
 • Särskilt om dokumentation
 • Särskilt om registrering
 • Övriga ärenden i skolans värld: till exempel kränkning/diskriminering; särskilt stöd och många fler

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd

Kurs: Ärendehandläggning och de nya reglerna om trygghet och studiero

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Regeringen presenterade i slutet av april en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i skollagen som avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

8 maj 2023