Kurs

Elevhälsans legala ramar i praktiken

Elevhälsans legala ramar i praktiken

Om kursen

Elevhälsan omges av lagstiftningsramar som täcker många olika juridiska områden. Frågeställningarna som aktualiseras är ofta juridiskt komplexa och därför svåra att genomskåda för den som inte har juridisk skolning. Felaktiga ageranden kan utmynna i en rad rättsliga sanktioner mot tjänstemannen eller verksamheten.

Kursen Elevhälsans legala ramar i praktiken börjar med en genomgång av likheterna och skillnaderna mellan de olika delarna som elevhälsan består av. Vi behandlar bestämmelserna om egenvård och hälso- och sjukvårdens regelverk kring ledningssystem, verksamhetschefsansvaret, patientsäkerhet och dokumentation.

Under utbildningen går vi igenom relevanta lagrum i föräldrabalken och det juridiska synsättet på vårdnadshavares kontra barnets bestämmanderätt i olika situationer. Vi tittar på förvaltningsrättsliga ärenden i skolan i vilka elevhälsan vanligtvis blir inblandad och hur dessa ska handläggas. Därefter går vi igenom offentlighets- och sekretessfrågor samt gör ett nedslag i centrala dataskyddsfrågor med sikte bland annat på de praktiska frågeställningarna som personal inom elevhälsan dagligen brottas med.

För vem passar kursen?

Kursen är skapad specifikt för elevhälsan och riktar sig därför primärt till skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och specialpedagoger men kursen passar även andra med övergripande ansvar i dessa frågor. Kursen passar såväl dem med som utan juridisk utbildning.

Programpunkter 

 • De olika delarna i elevhälsan: likheter och skillnader
 • Något om egenvård
 • Den medicinska och psykologiska elevhälsan: hälso- och sjukvårdens regelverk: ledningssystem – verksamhetschef – patientsäkerhet/smittskydd – dokumentation
 • Om vårdnadshavares och elevers bestämmanderätt avseende vård, sekretess och samtal
 • Förvaltningsärenden i vilka elevhälsan är inblandad
 • Om allmänna handlingar och sekretess i elevhälsan
 • Om personuppgiftsbehandling och dokumentation
 • Om vårdnadstvister
 • Sanktioner

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 7 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • Mycket intressant, nyttig och lärorik utbildning. Maria Karlsson Verksamhetschef HSL Luleå gymnasieskola

 • Viktigt, intressant och mastigt. Erica Sellerberg MLA Linköpings kommun Elevhälsan

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

11/4: 09:00-15:00
12/4: 09:00-15:00
Livesänd Antal platser stacks 6450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Elevhälsans legala ramar i praktiken

Tillfälle: 11-12 april 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Elevhälsans legala ramar i praktiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

16/10: 09:00-15:00
17/10: 09:00-15:00
Livesänd Antal platser stacks 6450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Elevhälsans legala ramar i praktiken

Tillfälle: 16-17 oktober 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Elevhälsans legala ramar i praktiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023