Kurs - Elevhälsans legala ramar i praktiken

Elevhälsan omges av lagstiftningsramar som täcker många olika juridiska områden. Frågeställningarna som aktualiseras är ofta juridiskt komplexa och därför svåra att genomskåda för den som inte har juridisk skolning. Felaktiga ageranden kan utmynna i en rad rättsliga sanktioner mot tjänstemannen eller verksamheten.

Kursen Elevhälsans legalaramar i praktiken börjar med en genomgång av gemensamheterna och skillnaderna mellan de olika delar i elevhälsan. Vi behandlar bestämmelserna om egenvård och hälso- och sjukvårdens regelverk kring ledningssystem, verksamhetschefsansvaret, patientsäkerhet och dokumentation. Sedan går vi genom relevanta lagrum i föräldrabalken och det juridiska synsättet på vårdnadshavares kontra barnets bestämmanderätt i olika situationer. Vi tittar på förvaltningsrättsliga ärenden i skolan i vilka elevhälsan vanligtvis blir inblandad och hur dessa ska handläggas. Därefter går vi igenom offentlighets- och sekretessfrågor samt gör ett nedslag i centrala dataskyddsfrågor med sikte bl.a. på de praktiska frågeställningarna som personal inom elevhälsan dagligen brottas med.

Kursen är skapad specifikt för elevhälsan och riktar sig därför primärt till skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och specialpedagoger men kursen kan passar även andra med övergripande ansvar i dessa frågor. Kursen passar såväl de med som utan juridisk utbildning.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Mycket kunnig föreläsare som förmedlar kunskap tydligt och pedagogiskt"
"Väldigt bra föreläsare, god mat och bra material"
"En mycket lärorik kurs som fler i min organisation behöver kunskap om"

Föreläsare

Natalie Glotz Stade

Stadsjurist, Malmö stad

Natalie Glotz Stade arbetar med förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, social- och familjerätt samt skoljuridik.  Hon håller utbildningar inom socialrätt för JP Utbildning och skriver för JP Skolnet, JP Socialnet och JP Förvaltningsnet.

Programpunkter för utbildningen

  • De olika delarna i elevhälsan: gemensamheter och skillnader
  • Något om egenvård
  • Den medicinska och psykologiska elevhälsan: hälso- och sjukvårdens regelverk: ledningssystem – verksamhetschef – patientsäkerhet/smittskydd – dokumentation
  • Om vårdnadshavares och elevers bestämmanderätt avseende vård, sekretess och samtal
  • Förvaltningsärenden i vilka elevhälsan är inblandad
  • Om allmänna handlingar och sekretess i elevhälsan
  • Om personuppgiftsbehandling och dokumentation
  • Om vårdnadstvister
  • Sanktioner

Kontakt

Har du frågor om kursen Elevhälsans legala ramar i praktiken eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000