Natalie Glotz

Förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Natalie Glotz arbetar som förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö sedan september 2019, och har dessförinnan arbetat som stadsjurist i Malmö stad sedan 2008. Hon har hand om all juridik som Sveriges största socialförvaltning styrs av. Bland annat ger hon rådgivning och utbildning till tjänstepersoner och förtroendevalda. Hon för processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol på nämndens vägnar och avfattar överklaganden och yttranden till domstolar, JO och tillsynsmyndigheter samt andra juridiska dokument. Natalie har tidigare varit föredragande vid Förvaltningsrätten i Malmö, utbildare för Domstolsverket, lärare i juridik på Lunds universitet och utbildningskonsult inom näringslivet. Hon är även författare i Förvaltningsrättslig tidskrift.

Natalie håller kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning och skriver i huvudsak för JP Socialnet och JP Förvaltningsnet.

Kurser

Utbildning för nämndsekreterare
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen