Natalie Glotz Stade

Stadsjurist, Malmö stad

Natalie Glotz Stade arbetar som stadsjurist i Malmö stad sedan 2008 där hon bland annat ger rådgivning och utbildning till de kommunala förvaltningarna, tjänstemännen och förtroendevalda. Hon för processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol på kommunens vägnar och avfattar överklaganden och yttranden till domstolar, JO och tillsynsmyndigheter samt andra juridiska dokument. Natalie har tidigare varit föredragande på Förvaltningsrätten i Malmö, utbildare för Domstolsverket, lärare i juridik på Lunds universitet och utbildningskonsult inom näringslivet. Hon är även författare i Förvaltningsrättslig tidskrift.

Natalie håller kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning och skriver för JP Skolnet, JP Socialnet och JP Förvaltningsnet.

Kurser

Ny förvaltningslag och andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning
Utbildning för nämndsekreterare
Elevhälsans legala ramar i praktiken
Barnrätt och barnkonventionen 2020
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen