Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Regeringen satsar 475 miljoner på fler lärarassistenter

Syftet är att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisningen.

10 apr 2019

Skolan måste bli bättre på att ta hand om elever som flytt

Elever med erfarenhet av flykt har blivit fler i den svenska skolan vilket lett till att arbetsbördan för skolpersonalen ökar.

9 apr 2019

1 av 10 elever i årskurs 9 känner sig inte trygg i skolan

Enkäten visar att den upplevda tryggheten i skolan och ordningen i klassrummet har försämrats sedan 2013.

9 apr 2019

Lärare som filmat elev får varning

Det har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slagit fast i en dom.

22 mar 2019

Fler skolor hade allvarliga brister under 2018

Läs mer om Skolinspektionens årsrapport här.

19 mar 2019

SKL: Öppna förskolor är ett viktigt verktyg i integrationsarbetet

Öppna förskolor är en viktig mötesplats och har en stor potential att nå utrikes födda kvinnor med integrationsinsatser.

14 mar 2019

Utrustningen du behöver för en kurs hos JP Utbildning – vi har hela listan!

Vad behöver du ha med dig för en dag på kurs? 

11 mar 2019

Vilka personuppgifter får en lärare mejla enligt GDPR?

Vad får man som lärare mejla enligt GDPR? Våra jurister svarar!

7 mar 2019

HFD meddelar prövningstillstånd i ytterligare ett skolmål

På kort tid har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat prövningstillstånd i två skolmål. Även i det nyaste fallet gäller frågan tilläggsbelopp.

7 mar 2019

Skolinspektionen har gjort oanmäld granskning av nationella prov

Granskningen visar att flertalet gymnasieskolor förvarar proven på ett säkert sätt, men många skolor beställer också prov de inte ska genomföra.

28 feb 2019

Förskolan brast i tillsynsansvar – skickade hem barn med diabetes

En förskola bad ett barn gå hem eftersom de inte kunde tillgodose barnets behov av egenvård för diabetes. Läs mer här.

22 feb 2019

Ansiktsigenkänning i skolan – lagligt enligt GDPR?

Datainspektionen inleder nu en granskning för att ta reda på om skolans användning av tekniken har varit förenlig med GDPR.

22 feb 2019

Komvux behöver bli mer flexibel och individanpassad

Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort. Läs mer här

20 feb 2019

Förskolechef blir rektor – måste man skriva nya anställningsavtal?

Den 1 juli 2019 ska förskolechef benämnas rektor – behöver nya anställningsavtal skrivas för dem som är anställda som förskolechefer idag?

19 feb 2019

Prövningstillstånd för beräkning av tilläggsbelopp

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd i ett mål som handlar om tilläggsbelopp till fristående förskola. Läs mer här!

15 feb 2019

Skolinspektionen: Kommuner måste fatta individuella beslut om skolpeng

En kommun får inte fatta generella beslut om skolpeng, så kallat grundbelopp, till skolverksamheter med enskilda huvudmän.

13 feb 2019

Kan man kräva att elever som har skridskor hemma tar med dem?

Får en skola begära att de elever som redan har t.ex. skridskor tar med utrustningen till skolan för att genomföra en aktivitet eller måste skolan stå för utrustning till samtliga?

12 feb 2019

Stora skillnader mellan skolors betyg

Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven.

11 feb 2019

Höstens mest spännande praxis på skolområdet

Det senaste halvåret har det kommit en hel del intressanta domar och beslut som rör skolan. Läs mer här!

29 jan 2019

7 , 8 , 9 , 10 , 11 (denna sida) , 12 , 13 , 14 , 15 ,