Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nu ska förskolechefen bli rektor

Från och med den 1 juli 2019 ska den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskola benämnas rektor.

17 dec 2018

Kan en rektor utses till skolchef?

Eller blir det då fråga om jäv enligt kommunallagen? Vår jurist svarar på frågan!

17 dec 2018

Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten.

14 dec 2018

Elevers vardag och sociala liv begränsas av rädsla för brott

Många elever undviker vissa personer, platser och aktiviteter av oro för brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2017.

11 dec 2018

Bättre skolresultat i många kommuner

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter.

11 dec 2018

Stora skillnader när Skolinspektionen rättar om nationella prov

För över hälften av alla delprov har den ombedömande läraren satt ett annat betyg än ursprungsbedömaren.

5 dec 2018

Högpresterande elever saknar utmaningar i undervisningen

Skolinspektionens granskning omfattar 23 gymnasieskolor med naturvetenskapligt program. Läs mer här.

5 dec 2018

Krav på att huvudmannen ska utse en skolchef

Riksdagen har beslutat att alla huvudmän inom skolväsendet måste ha en särskilt utsedd skolchef. 

4 dec 2018

Behöver huvudmannen besluta om vilken funktion som är utsedd till skolchef?

Ska huvudman besluta vilken funktion som är utsedd till skolchef? Läs vad vår jurist svarar!

3 dec 2018

Förälder döms efter att ha hotat sin dotters lärare

En kvinna som skickat aggressiva mejl och sms till en lärare har nu dömts för hot mot tjänsteman. Läs mer här.

13 nov 2018

Får skolan registrera uppgifter om den elev som utsätter andra elever för kränkningar?

Vilka personuppgifter får skolan registrera om en elev utsatt andra för kränkning? Läs hela svaret av våra jurister!

12 nov 2018

Nya råd om betyg och betygsättning

Skolverket har publicerat nya allmänna råd om betyg och betygsättning som riktar sig till alla skolformer där lärare sätter betyg.

9 nov 2018

Lärare och rektorer i rådslag om digitalisering

Just nu pågår ett digitalt rådslag i SKL:s regi där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.

6 nov 2018

Skolan särskilt viktig för barn som flytt

Det är avgörande för både barnet och för samhället att ett barn som flytt till Sverige får en bra start i sitt nya land.

26 okt 2018

Nytt avsnitt från JP Webbkurs! Lagar och regler som rör skolområdet

Här kan du kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Skola!

19 okt 2018

Nya gymnasielagen – läget just nu

Här får du en snabb sammanfattning av vad som hänt hittills och hur rättsläget ser ut just nu.

17 okt 2018

En extra kommun- eller förvaltningsjurist

Det är vanligt att man gör som man alltid har gjort – men här är det viktigt att se upp när det gäller juridiken. Här berättar rådgivare Simon Jernelöv mer. 

17 okt 2018

Brist på utbildad personal drabbar elever med språkstörning

Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt anpassningar och stöd.

16 okt 2018

Nytt statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier

Nu kan organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal i arbetet mot kränkande behandling ansöka om statsbidrag från Skolverket.

11 okt 2018

Nya gymnasielagen väcker frågor – Migrationsverket utlovar vägledning

Migrationsverket ska ta fram föreskrifter som förtydligar de krav som ska ställas på eleverna.

4 okt 2018

Gå till sida: 8, 9, 10, 11, 12 (denna sida), 13, 14, 15, 16,