Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Vilka personuppgifter får en lärare mejla enligt GDPR?

Vad får man som lärare mejla enligt GDPR? Våra jurister svarar!

7 mar 2019

HFD meddelar prövningstillstånd i ytterligare ett skolmål

På kort tid har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat prövningstillstånd i två skolmål. Även i det nyaste fallet gäller frågan tilläggsbelopp.

7 mar 2019

Skolinspektionen har gjort oanmäld granskning av nationella prov

Granskningen visar att flertalet gymnasieskolor förvarar proven på ett säkert sätt, men många skolor beställer också prov de inte ska genomföra.

28 feb 2019

Förskolan brast i tillsynsansvar – skickade hem barn med diabetes

En förskola bad ett barn gå hem eftersom de inte kunde tillgodose barnets behov av egenvård för diabetes. Läs mer här.

22 feb 2019

Ansiktsigenkänning i skolan – lagligt enligt GDPR?

Datainspektionen inleder nu en granskning för att ta reda på om skolans användning av tekniken har varit förenlig med GDPR.

22 feb 2019

Komvux behöver bli mer flexibel och individanpassad

Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort. Läs mer här

20 feb 2019

Förskolechef blir rektor – måste man skriva nya anställningsavtal?

Den 1 juli 2019 ska förskolechef benämnas rektor – behöver nya anställningsavtal skrivas för dem som är anställda som förskolechefer idag?

19 feb 2019

Prövningstillstånd för beräkning av tilläggsbelopp

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd i ett mål som handlar om tilläggsbelopp till fristående förskola. Läs mer här!

15 feb 2019

Skolinspektionen: Kommuner måste fatta individuella beslut om skolpeng

En kommun får inte fatta generella beslut om skolpeng, så kallat grundbelopp, till skolverksamheter med enskilda huvudmän.

13 feb 2019

Kan man kräva att elever som har skridskor hemma tar med dem?

Får en skola begära att de elever som redan har t.ex. skridskor tar med utrustningen till skolan för att genomföra en aktivitet eller måste skolan stå för utrustning till samtliga?

12 feb 2019

Stora skillnader mellan skolors betyg

Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven.

11 feb 2019

Höstens mest spännande praxis på skolområdet

Det senaste halvåret har det kommit en hel del intressanta domar och beslut som rör skolan. Läs mer här!

29 jan 2019

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

I mars 2017 gav regeringen Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

28 jan 2019

Så här ska de nationella proven digitaliseras

Skolverket fastställer vilken typ av teknik som ska användas och som behöver vara på plats i skolorna år 2022 när de nationella proven digitaliseras.

25 jan 2019

”Det känns meningsfullt att vara en del av den goda byråkratin”

Natalie Glotz Stade är den samhällsintresserade skådespelerskan från Tyskland som kom till Sverige och blev jurist. Läs intervjun här!

17 jan 2019

Över 5 000 har fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019

Skolinspektionen ingriper på kommunal skola i Botkyrka

Skolinspektionen har tagit ett beslut om statliga åtgärder för rättelse för Storvretskolan i Botkyrka kommun.

15 jan 2019

Alla har en åsikt om skolan – Samhällsintresset gjorde Mikael Hellstadius till expert på skoljuridik

Att skolan ständigt är i centrum i den allmänna debatten och det stora intresset för samhällsfrågor som fick den flitige och mycket uppskattade föreläsaren Mikael Hellstadius att ägna sig åt just skoljuridik. 

14 jan 2019

Nya krav för enskilda att bedriva fristående skola

Den 1 januari 2019 trädde de nya reglerna om ägar- och ledningsprövning inom friskolan i kraft. Läs mer här.

2 jan 2019

Gå till sida: 7, 8, 9, 10, 11 (denna sida), 12, 13, 14, 15,