Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Berättigat intresse av att få ansökan prövad

En leverantör kan ha ett berättigat intresse av att få sin ansökan om överprövning av ett avtals giltighet prövad.

13 nov 2020

Verksamhetskravet ska bedömas mot hela anbudsgivarens verksamhet

Det slår Kammarrätten i Stockholm fast.

20 okt 2020

Administrativa avgifter i offentligt upphandlade avtal

När är administrativa avgifter tillåtna? Läs mer om det vår analys.

20 okt 2020

Uppgift om totalt anbudspris ska lämnas ut

Det konstaterar Kammarrätten i Göteborg i en dom. Läs vårt domsreferat.

16 okt 2020

HFD inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål

Det är andra gången någonsin som HFD gör det.

22 sep 2020

Rätt att inte lämna ut uppgifter om tekniska lösningar och strategiska överväganden

Upphandlingsdom om allmänna handlingar som är refererad av jurist Anna Bernefalk. 

22 sep 2020

Regions beslut kan inte bli föremål för överprövning

Det anser kammarrätten i en dom.

21 sep 2020

Regeringsbeslut gör skattekontroller lättare

För många upphandlande myndigheter och enheter.

21 sep 2020

Sverige ingår EU-gemensamt avtal om covid-19-vaccin

Det beslutade regeringen den 20 augusti. 

24 aug 2020

Ramavtal var inte exklusivt

 Det konstaterar hovrätten i en dom.

21 aug 2020

Beslut om budgetanslag utgör kontrakt med ekonomiska villkor

Läs mer om kammarrättens dom här.

21 aug 2020

Prövningstillstånd om överprövning av avtals giltighet

HFD ska ta ställning till en fråga om överprövning av avtals giltighet.

9 jun 2020

Intern upphandling enligt Teckalundantaget

När kan en upphandling betraktas som en intern upphandling enligt Teckalundantaget? Läs juristens svar.

3 jun 2020

Ny lag om upphandlingsstatistik

Den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras upphandlingslagarna.

13 maj 2020

Ny HFD-dom om prissättning i anbud

Läs vår sammanfattning av domen.

12 maj 2020

Förbereda för upphandlingen

För att uppnå bästa möjliga resultat vid en offentlig upphandling är förberedelserna inför upphandlingen viktiga. 

8 maj 2020

Gå till sida: 1, 2, 3, 4 (denna sida), 5, 6, 7, 8, 9,