Logga in

Glömt ditt lösenord?

Jäv och intressekonflikter i upphandlingar – checklista

upphandling-Jav-och-intressekonflikter-i-upphandlingar-4.jpg

Vad bör upphandlande myndigheter tänka på i samband med en upphandling? Den här checklistan kan fungera som ett verktyg för att minska risken för jäv eller intressekonflikter.

 1. Att tänka på innan upphandlingen startar
 • Planera upphandlingen
  Gör en noggrann planering av upphandlingen och säkerställ att det finns tillräckliga resurser för att genomföra upphandlingen och att tidsplanen är realistisk. Bristande kompetens och tidsbrist kan leda till att myndigheten inte fångar upp och hanterar frågor om jäv och intressekonflikter på ett riktigt sätt.
 • Gör en noggrann behovsanalys
  Myndigheten ska fastställa sitt behov så neutralt och objektivt som möjligt. Undvik, i den mån det är möjligt, referenser till en specifik leverantörs produkter. Säkerställ att eventuella kontakter med leverantörer, exempelvis för att föra dialog, inte strider mot upphandlingsprinciperna.
 • Använd jävsdeklarationer
  De som ska delta upphandlingen bör åläggas att skriftligen uppge eventuella jävs- och intressekonflikter. Oavsett om personerna är anställda eller inte bör de fylla i en jävsdeklaration.
 1. Att tänka på när upphandlingen pågår
 • Upphandlingsdokumenten
  Upphandlingsdokumenten ska utformas så neutralt och transparent som möjligt. Utgå från proportionalitetsprincipen i kravställningen och använd inte mer specifika krav än nödvändigt. Kraven ska dock vara så tydliga att de inte ger utrymme för godtyckliga bedömningar. Använd digitala handläggningssystem eftersom det ökar transparensen i handläggningen av upphandlingen. Krav på att använda e-avrop ökar också transparensen under leveransen samt minskar risken för subjektiva val.
 • Dokumentera upphandlingen
  Det är viktigt att dokumentera alla moment i handläggningen som har betydelse för resultatet av upphandlingen. Vid förhandling ska protokoll upprättas och det kan vara lämpligt att låta minst två personer delta i förhandlingen för myndighetens räkning.
 • Avidentifiera anbud 
  Om möjligt, avidentifiera anbud och eventuella anbudsprover innan utvärderingen.
 • Följ upphandlingsdokumenten
  Säkerställ att kvalificeringen av leverantörerna och utvärderingen av anbuden stämmer överens med upphandlingsdokumenten. En leverantör som tilldelas ett kontrakt måste exempelvis uppfylla samtliga obligatoriska krav. 
 • Kontakter med anbudsgivare
  Undvik att ha kontakt med potentiella anbudsgivare under upphandling annat än genom det digitala handläggningssystemet (eller motsvarande system). Det gäller alla som har insyn i upphandlingen även om de inte deltar direkt i handläggningen. 
 • Misstankar om onormalt låga anbud
  Onormalt låga anbud kan tyda på att en leverantör har mer information om upphandlingen än övriga leverantörer. Be leverantören att förklara det låga priset innan beslut om tilldelning fattas.
 1. Att tänka på när kontraktet löper
 • Informera om och diskutera jäv och intressekonflikter
  Informera beställare och andra berörda om reglerna om jäv och intressekonflikter. För också en kontinuerlig dialog om hur dessa frågor ska hanteras.
 • Använd e-handelsstöd vid avrop
  Använd e-avrop för att minska risken för subjektiva val och öka transparensen vid avrop. 
 • Gör en noggrann kontraktsuppföljning
  Följ upp krav och villkor i kontraktet och säkerställ att parterna följer kontraktet.
 1. Att tänka på när kontraktet är avslutat
 • Gör en noggrann uppföljning av upphandlingen och leveransen
  Följ upp och utvärdera upphandlingsprocessen och leveransen. Ta ställning till om upphandlingen gav förväntat resultat och om rätt krav ställdes i upphandlingen. Bedöm och analysera myndighetens köpmönster.

Det här är ett utdrag ur JP Upphandlingsnets analys som är skriven av Eva Lindahl Toftegaard, universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet. För att få tillgång till hela analysen kan du skaffa ett kostnadsfritt testkonto >

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan analysen skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 24 okt 2022

Eva Lindahl Toftegaard

Universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024

Kammarrätten anser att förvaltningsrätten inte har kunnat göra en effektiv överprövning av upphandlingen utan tillgång till relevanta delar av det vinnande anbudet. Kammarrätten upphäver därför domen och visar målet åter för ny handläggning.  

25 apr 2024