Logga in

Glömt ditt lösenord?

En effektivare upphandlingstillsyn

upphandling_En-effektivare-upphandlingstillsyn.jpg

Finansdepartementet har lämnat förslag om en effektivare upphandlingstillsyn i en promemoria. Förslagen innebär följande:

  • Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlingsskadeavgift i första instans, det vill säga utan ett ansökningsförfarande till allmän förvaltningsdomstol.
  • Möjligheten att besluta om upphandlingsskadeavgift utvidgas till andra överträdelser än enbart otillåtna direktupphandlingar.
  • Tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift ska förlängas till två år.
  • Taket på upphandlingsskadeavgiften ska höjas från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.
  • Konkurrensverket ska kunna förelägga upphandlande myndigheter och enheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Sådana förelägganden ska kunna förenas med vite.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2023.

Publicerad 25 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024