En effektivare upphandlingstillsyn

upphandling_En-effektivare-upphandlingstillsyn.jpg

Finansdepartementet har lämnat förslag om en effektivare upphandlingstillsyn i en promemoria. Förslagen innebär följande:

 • Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlingsskadeavgift i första instans, det vill säga utan ett ansökningsförfarande till allmän förvaltningsdomstol.
 • Möjligheten att besluta om upphandlingsskadeavgift utvidgas till andra överträdelser än enbart otillåtna direktupphandlingar.
 • Tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift ska förlängas till två år.
 • Taket på upphandlingsskadeavgiften ska höjas från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.
 • Konkurrensverket ska kunna förelägga upphandlande myndigheter och enheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Sådana förelägganden ska kunna förenas med vite.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2023.

Publicerad 25 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Vår upphandlingsjurist Anna Bernefalk sammanfattar kammarrättens dom.

18 aug 2022

Sverige deltar i den EU-gemensamma upphandlingen av apkoppsvaccin. Folkhälsomyndigheten ska företräda Sverige i dessa frågor.

17 aug 2022

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom som meddelades den 6 juli gjort ännu ett uttalande om hur man ska se på skaderekvisitet i överprövningar av upphandlingar.   

17 aug 2022