När får en leverantör rätta ett inlämnat anbud enligt de nya förenklade reglerna?

upphandling_När-får-en-leverantör-rätta-ett-inlämnat-anbud-enligt-de-nya-förenklade-reglerna.jpg

Enligt 19 kap. 15 § LOU får en upphandlande myndighet ha en dialog med en eller flera leverantörer i en pågående upphandling. Med dialog avses ett informationsutbyte mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

En dialog får omfatta rättelser av fel samt förtydliganden och kompletteringar av anbudet eller andra handlingar som leverantören har lämnat in. Om den upphandlande myndigheten tillåter en leverantör att rätta, förtydliga eller komplettera ska övriga leverantörer ges motsvarande möjlighet.

Notera att det står får, vilket betyder att det inte finns någon skyldighet för den upphandlande myndigheten att låta en leverantör genomföra rättelser av fel samt förtydliganden och kompletteringar av ett inlämnat anbud. 

Viktigt att komma ihåg är att det är de grundläggande upphandlingsprinciperna som sätter ramarna för vilka rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud som är möjliga att göra (prop. 2021/22:5 s. 124).

Av Anna Bernefalk, redaktör och jurist för JP Upphandlingsnet.

Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Publicerad 23 mar 2022

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Så vinner du en upphandling
Ramavtalsupphandling

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022