Logga in

Glömt ditt lösenord?

När får en leverantör rätta ett inlämnat anbud enligt de nya förenklade reglerna?

upphandling_När-får-en-leverantör-rätta-ett-inlämnat-anbud-enligt-de-nya-förenklade-reglerna.jpg

Enligt 19 kap. 15 § LOU får en upphandlande myndighet ha en dialog med en eller flera leverantörer i en pågående upphandling. Med dialog avses ett informationsutbyte mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

En dialog får omfatta rättelser av fel samt förtydliganden och kompletteringar av anbudet eller andra handlingar som leverantören har lämnat in. Om den upphandlande myndigheten tillåter en leverantör att rätta, förtydliga eller komplettera ska övriga leverantörer ges motsvarande möjlighet.

Notera att det står får, vilket betyder att det inte finns någon skyldighet för den upphandlande myndigheten att låta en leverantör genomföra rättelser av fel samt förtydliganden och kompletteringar av ett inlämnat anbud. 

Viktigt att komma ihåg är att det är de grundläggande upphandlingsprinciperna som sätter ramarna för vilka rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud som är möjliga att göra (prop. 2021/22:5 s. 124).

Av Anna Bernefalk, redaktör och jurist för JP Upphandlingsnet.

Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Publicerad 23 mar 2022

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024