När får en leverantör rätta ett inlämnat anbud enligt de nya förenklade reglerna?

upphandling_När-får-en-leverantör-rätta-ett-inlämnat-anbud-enligt-de-nya-förenklade-reglerna.jpg

Enligt 19 kap. 15 § LOU får en upphandlande myndighet ha en dialog med en eller flera leverantörer i en pågående upphandling. Med dialog avses ett informationsutbyte mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

En dialog får omfatta rättelser av fel samt förtydliganden och kompletteringar av anbudet eller andra handlingar som leverantören har lämnat in. Om den upphandlande myndigheten tillåter en leverantör att rätta, förtydliga eller komplettera ska övriga leverantörer ges motsvarande möjlighet.

Notera att det står får, vilket betyder att det inte finns någon skyldighet för den upphandlande myndigheten att låta en leverantör genomföra rättelser av fel samt förtydliganden och kompletteringar av ett inlämnat anbud. 

Viktigt att komma ihåg är att det är de grundläggande upphandlingsprinciperna som sätter ramarna för vilka rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud som är möjliga att göra (prop. 2021/22:5 s. 124).

Av Anna Bernefalk, redaktör och jurist för JP Upphandlingsnet.

Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Publicerad 23 mar 2022

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Enligt kammarrätten saknas det skäl att ogiltigförklara avtalet eftersom upphandlingen gäller en sådan konstnärlig tjänst som får direktupphandlas enligt de nya reglerna i LOU. Avtalet får därför bestå. 

3 okt 2023

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ger Konkurrensverket bättre förutsättningar att bekämpa otillåtna direktupphandlingar.

2 okt 2023