Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kan ett beslut att inte godkänna en leverantör i ett DIS bli föremål för överprövning?

upphandlign_Kan-ett-beslut-att-inte-godkänna-en-leverantör-i-ett-DIS-bli-föremål-för-överprövning.NY.jpg

Ett beslut att inte ta med en leverantör i ett dynamiskt inköpssystem kan bli föremål för överprövning (prop. 2015/16:195, del 1, s. 568). En förutsättning för att överprövning ska ske är enligt 20 kap. 4 § LOU att leverantören anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada.

Enligt 8 kap. 9 § LOU ska en upphandlande myndighet snarast möjligt underrätta en leverantör om det beslut som har fattats om leverantörens deltagande i det dynamiska inköpssystemet. Om den upphandlande myndigheten beslutar att inte godkänna en leverantör som deltagare ska detta beslut motiveras och skälen tydligt framgå så att leverantören kan ta ställning till om det är lönt att ansöka om överprövning av beslutet. Det är endast den leverantör som har ansökt om att få delta i det dynamiska inköpssystemet och som följaktligen träffas av beslutet som ska underrättas (prop. 2015/16:195, del 2, s. 1028–1029).

Av Anna Bernefalk, upphandlingsjurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan frågesvaret skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i aktuell informationstjänst.

Publicerad 5 maj 2022

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024