Fängelsestraff för grova mutbrott under IT-upphandling

upphandling_Fängelsestraff-för-grova-mutbrott-under-IT-upphandling.jpg

Tingsrätten har dömt tre män till fleråriga fängelsestraff för grova trolöshetsbrott och grova mutbrott. Två av männen döms för grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman. Den tredje döms för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Under åren 2018–2019 genomförde Region Skåne och Västra Götalandsregionen en offentlig upphandling av ett IT-baserat processtöd för primärvården. Två av de åtalade var anställda i Region Skåne och ingick i den expertgrupp som regionen hade bildat för upphandlingsförfarandet. Den tredje åtalade var företrädare för det bolag som vann upphandlingen.

Tingsrätten har kommit fram till att de åtalade har gjort sig skyldiga till trolöshetsbrott och mutbrott under upphandlingen. Den slutsatsen har tingsrätten dragit av den omfattande bevisning som åklagarna har presenterat i målet. Den centrala bevisningen har utgjorts av kommunikation mellan de åtalade via den krypterade meddelandetjänsten Whatsapp. Denna bevisning har säkrats från bland annat datorer och mobiltelefoner tillhörande de åtalade och det bolag som vann upphandlingen. De åtalade har utväxlat ett mycket stort antal meddelanden före, under och efter upphandlingen. Meddelandena från de åtalade som ingick i expertgruppen till företrädaren för det vinnande bolaget har i ett stort antal fall innehållit sekretessbelagd information om upphandlingsprocessen. Kommunikationen har oftast ägt rum under kvällar och helger. Ett stort antal meddelanden kan tids- och innehållsmässigt knytas till vissa bestämda händelser under upphandlingsprocessen.

De två tidigare regionanställda döms till fängelse i 3 år och 6 månader. Företrädaren för bolaget som vann upphandlingen döms till fängelse i 4 år. De åtalade ska solidariskt betala skadestånd till regionerna med cirka 25 miljoner kronor. Företrädaren för bolaget som vann upphandlingen meddelas också näringsförbud i fem år.

Publicerad 6 apr 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Så vinner du en upphandling
Ramavtalsupphandling

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022