HFD lägger ytterligare en bit till skadepusslet

upphandling_HFD_lagger_ytterligare_en_bit_till_skadepusslet.jpg

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom som meddelades den 6 juli gjort ännu ett uttalande om hur man ska se på skaderekvisitet i överprövningar av upphandlingar.   

Bakgrunden i målet var att en region upphandlade dialysbehandling och att ett bolag lämnade anbud i upphandlingen. Anbudet förkastades dock eftersom det inte ansågs uppfylla obligatoriska krav på ergonomi, funktion och hygien. Bolaget ansökte om överprövning och menade att upphandlingen skulle göras om på grund av att upphandlingens krav i dessa delar varit oprecist formulerade. Regionen bestred ansökan, och framhöll dessutom att bolaget inte uppfyllde ytterligare ett krav på automatisk start av värmedesinfektionsprogram.

Förvaltningsrätten avslog ansökan eftersom bolaget inte uppfyllde obligatoriska krav och rätteligen hade förkastats. Bolaget hade därför inte kunnat lida skada av eventuella brister i andra krav. Kammarrätten gick istället på bolagets linje och ansåg att upphandlingen skulle göras om på grund av att kraven i upphandlingen var utformade i strid med öppenhetsprincipen, vilket i sin tur lett till att bolaget hade lidit eller kunde komma att lida skada. Detta trots att kammarrätten innan dess konstaterade att bolagets anbud inte uppfyllde kravet rörande värmedesinfektionsprogram, och att det därför varit rätt av regionen att förkasta anbudet.  

Vad kom då Högsta förvaltningsdomstolen fram till? Jo, att en leverantör vars anbud rätteligen har förkastats för att anbudet inte har uppfyllt ett obligatoriskt krav inte kan anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav. 

Vill du läsa en analys av Högsta förvaltningsdomstolens dom? I JP Upphandlingsnet finns en analys som är skriven av Sara-Li Olovsson och Erik Edström på Upp Advokatbyrå.

Publicerad 17 aug 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023