Logga in

Glömt ditt lösenord?

HFD lägger ytterligare en bit till skadepusslet

upphandling_HFD_lagger_ytterligare_en_bit_till_skadepusslet.jpg

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom som meddelades den 6 juli gjort ännu ett uttalande om hur man ska se på skaderekvisitet i överprövningar av upphandlingar.   

Bakgrunden i målet var att en region upphandlade dialysbehandling och att ett bolag lämnade anbud i upphandlingen. Anbudet förkastades dock eftersom det inte ansågs uppfylla obligatoriska krav på ergonomi, funktion och hygien. Bolaget ansökte om överprövning och menade att upphandlingen skulle göras om på grund av att upphandlingens krav i dessa delar varit oprecist formulerade. Regionen bestred ansökan, och framhöll dessutom att bolaget inte uppfyllde ytterligare ett krav på automatisk start av värmedesinfektionsprogram.

Förvaltningsrätten avslog ansökan eftersom bolaget inte uppfyllde obligatoriska krav och rätteligen hade förkastats. Bolaget hade därför inte kunnat lida skada av eventuella brister i andra krav. Kammarrätten gick istället på bolagets linje och ansåg att upphandlingen skulle göras om på grund av att kraven i upphandlingen var utformade i strid med öppenhetsprincipen, vilket i sin tur lett till att bolaget hade lidit eller kunde komma att lida skada. Detta trots att kammarrätten innan dess konstaterade att bolagets anbud inte uppfyllde kravet rörande värmedesinfektionsprogram, och att det därför varit rätt av regionen att förkasta anbudet.  

Vad kom då Högsta förvaltningsdomstolen fram till? Jo, att en leverantör vars anbud rätteligen har förkastats för att anbudet inte har uppfyllt ett obligatoriskt krav inte kan anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav. 

Vill du läsa en analys av Högsta förvaltningsdomstolens dom? I JP Upphandlingsnet finns en analys som är skriven av Sara-Li Olovsson och Erik Edström på Upp Advokatbyrå.

Publicerad 17 aug 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024

Kammarrätten anser att förvaltningsrätten inte har kunnat göra en effektiv överprövning av upphandlingen utan tillgång till relevanta delar av det vinnande anbudet. Kammarrätten upphäver därför domen och visar målet åter för ny handläggning.  

25 apr 2024