Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nya sanktioner mot Ryssland påverkar offentlig upphandling

upphandling_Nya-sanktioner-mot-Ryssland-påverkar-offentlig-upphandling.jpg

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU beslutat om ett femte sanktionspaket. Sanktionerna påverkar offentlig upphandling. Enligt de nya sanktionerna är det förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt med ryska företag. Förbudet gäller också underleverantörer och leverantörer eller enheter vars kapacitet åberopas i upphandlingen, under förutsättning att de står för mer än 10 procent av kontraktets värde. Förbudet att tilldela kontrakt gäller från och med den 9 april och förbudet att fullgöra kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022.

Sanktionerna är beslutade genom en förordning och ska tillämpas i samtliga EU-medlemsstater. Sanktionerna gäller alla upphandlingar över tröskelvärdena.

Publicerad 9 maj 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024