Då upphandling inte omfattat ett offentligt kontrakt avvisas ansökan om överprövning

upphandling-Da-upphandling-inte-omfattat-ett-offentligt-kontrakt-avvisas-ansokan-om-overprovning1.jpg

En region har för egen räkning och på uppdrag av två andra regioner genomfört en upphandling av hörselimplantat som öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Ett bolag har ansökt om överprövning av upphandlingen. Enligt förutsättningarna för upphandlingen framgår att avtal kommer att tecknas med samtliga anbudsgivare som uppfyller ställda kvalificeringskrav samt vars anbud uppfyller i upphandlingsdokumentet ställda krav. Med hänvisning till bland annat EU-rättslig praxis finner förvaltningsrätten att den omständigheten att regionerna inte gör något val mellan intresserade ekonomiska leverantörer medför att det inte föreligger ett offentligt kontrakt i den mening som avses i LOU och bakomliggande direktiv. Sökandens ansökan kan därmed inte prövas enligt LOU och inte heller enligt annan reglering varför ansökan avvisas.

Publicerad 21 nov 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023