Logga in

Glömt ditt lösenord?

Då upphandling inte omfattat ett offentligt kontrakt avvisas ansökan om överprövning

upphandling-Da-upphandling-inte-omfattat-ett-offentligt-kontrakt-avvisas-ansokan-om-overprovning1.jpg

En region har för egen räkning och på uppdrag av två andra regioner genomfört en upphandling av hörselimplantat som öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Ett bolag har ansökt om överprövning av upphandlingen. Enligt förutsättningarna för upphandlingen framgår att avtal kommer att tecknas med samtliga anbudsgivare som uppfyller ställda kvalificeringskrav samt vars anbud uppfyller i upphandlingsdokumentet ställda krav. Med hänvisning till bland annat EU-rättslig praxis finner förvaltningsrätten att den omständigheten att regionerna inte gör något val mellan intresserade ekonomiska leverantörer medför att det inte föreligger ett offentligt kontrakt i den mening som avses i LOU och bakomliggande direktiv. Sökandens ansökan kan därmed inte prövas enligt LOU och inte heller enligt annan reglering varför ansökan avvisas.

Publicerad 21 nov 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024

Kammarrätten anser att förvaltningsrätten inte har kunnat göra en effektiv överprövning av upphandlingen utan tillgång till relevanta delar av det vinnande anbudet. Kammarrätten upphäver därför domen och visar målet åter för ny handläggning.  

25 apr 2024