Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

HFD-domar om upphandlingsskadeavgift och leverantörsbyte

upphandling_HFD-domar-om-upphandlingsskadeavgift-och-leverantörsbyte.jpg

Under maj månad har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat två upphandlingsdomar, en som handlar om upphandlingsskadeavgift och en som handlar om leverantörsbyte.

Det har inte ansetts utgöra en försvårande omständighet vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek att den upphandlande myndigheten har fortsatt att följa ett ingånget avtal även sedan en dom om ogiltigförklaring av avtalet meddelats. När avtalet fullgjordes hade ogiltighetsdomen inte fått laga kraft och det hade inte fattats något interimistiskt beslut om att avtalet inte fick fullgöras. Det framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom som meddelades den 6 maj.

En ny leverantör som övertar enbart den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett ramavtal ska anses ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe, om övertagandet är föranlett av den ursprungliga leverantörens konkurs. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en dom efter att ha inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen. Domen meddelades den 13 maj.

Publicerad 2 jun 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024