Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nytt upphandlingsavgörande från HFD

upphandling-Nytt-upphandlingsavgorande-fran-HFD.jpg

Som du kanske känner till har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tidigare konstaterat att det inte är tillåtet att tillämpa ett så kallat golvpris, det vill säga att som obligatoriskt krav ange att priset inte får understiga en viss angiven prisnivå (se HFD 2018 ref. 50).

I ett avgörande som meddelades den 18 oktober slår HFD fast att det inte är förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå. I den upphandling som var föremål för HFD:s prövning hade det angetts att priser under 700 00 kronor inte gav någon ytterligare fördel vid utvärderingen. Detta bedömdes alltså vara i strid med likabehandlingsprincipen. 

Du kan ta del av hela avgörandet i JP Upphandlingsnet.

Publicerad 24 okt 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024

Kammarrätten anser att förvaltningsrätten inte har kunnat göra en effektiv överprövning av upphandlingen utan tillgång till relevanta delar av det vinnande anbudet. Kammarrätten upphäver därför domen och visar målet åter för ny handläggning.  

25 apr 2024