Nytt upphandlingsavgörande från HFD

upphandling-Nytt-upphandlingsavgorande-fran-HFD.jpg

Som du kanske känner till har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tidigare konstaterat att det inte är tillåtet att tillämpa ett så kallat golvpris, det vill säga att som obligatoriskt krav ange att priset inte får understiga en viss angiven prisnivå (se HFD 2018 ref. 50).

I ett avgörande som meddelades den 18 oktober slår HFD fast att det inte är förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå. I den upphandling som var föremål för HFD:s prövning hade det angetts att priser under 700 00 kronor inte gav någon ytterligare fördel vid utvärderingen. Detta bedömdes alltså vara i strid med likabehandlingsprincipen. 

Du kan ta del av hela avgörandet i JP Upphandlingsnet.

Publicerad 24 okt 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022