Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Krav på att använda privat e-legitimation i tjänsten?

Kan en arbetsgivare med sin arbetsledningsrätt tvinga arbetstagare att använda sin privata e-legitimation för att kunna utföra en arbetsuppgift?

7 nov 2018

Flera arbetsplatser brister i sin hantering av farliga ämnen

Hur vanligt är det att arbetsplatser brister i sin hantering av farliga kemiska ämnen? Läs svaret här!

30 okt 2018

AD häver värvningsförbud

Värvningsklausulen i spelbolagets anställningsavtal går för långt. Arbetsdomstolen upphäver därför tingsrättens vitesförbud.

12 okt 2018

Stöd vid korttidsarbete

Delbetänkandet ”Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete” har nu lämnats till regeringen.

12 okt 2018

Kommuner och landsting brister i rutiner gällande trakasserier enligt DO

DO:s granskning visar att det finns stora brister i kommuners och landstings rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

24 sep 2018

Olika människor hälsar på olika sätt

Ska arbetsgivaren kunna bestämma hur de anställda väljer att hälsa? Svar ja. Och nej. Det beror på vem du frågar.

20 sep 2018

Läsa lagtext – lätt som en plätt, eller?

Nu har vi tagit fram lagkommentarer till semesterlagen och arbetsmiljölagen – två viktiga och centrala lagar. 

19 sep 2018

Arbetsgivaren oskyldig när arbetstagaren struntade i förmaningar

En arbetstagare klev över ett skyddsräcke trots tidigare förmaningar och skadade sig. Kan arbetsgivaren lastas för felsteget?

18 sep 2018

Motvind för arbetstagaren vid uppsägning

Visste du att 8 av 10 AD-domar döms till arbetsgivarens fördel? Läs mer!

23 aug 2018

Arbetsdomstolens praxis första halvåret 2018

Se översikten över Arbetsdomstolens domar från första halvåret 2018. Domarna handlar bl.a. om anställning, semester och diskriminering. Läs mer!

22 aug 2018

När svetten lackar

Hur påverkar ett varmare klimat arbetsmiljön? Läs mer!

22 aug 2018

Indirekt diskriminering att välja bort arbetssökande som inte handhälsar på män

Är det indirekt diskriminering att välja bort arbetssökande som inte handhälsar på män? Läs mer!

22 aug 2018

Nya förvaltningslagens tillämpningsområde

Den nya förvaltningslagen ska tillämpas i fler situationer än tidigare genom att begränsningen i tillämpningsområdet till myndighetsutövning tas bort. Läs mer om det här! 

29 jun 2018

Ny lag ska stärka skyddet för företagshemligheter

Den 1 juli 2018 är det tänkt att en ny lag om företagshemligheter ska börja gälla. Vad kommer det att innebära? Läs mer!

26 jun 2018

Bemanningsföretag diskriminerade kvinna med funktionsnedsättning

Vilka krav kan ett kollektivavtal ha utan att de leder till diskriminering? Läs mer!

26 jun 2018

Nya regler ska minska sjukfrånvaron

Den 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete efter sjukdom. Vad innebär det? Läs mer!

26 jun 2018

Färdigfotat för fotograf som saknar tillräckliga kvalifikationer för reportertjänst

Journalistförbundet ansåg att en fotografs uppsägning inte var sakligt grundad och krävde skadestånd för turordningsbrott. Vad säger LAS om det?

26 jun 2018

Nyckeln till en lyckad semesterplanering

Är din och kollegornas semesterplanering klar för i år? Om inte är det hög tid för det nu. Läs mer!

1 jun 2018

Karensavdrag i stället för karensdag – om regeringen själv får bestämma

Regeringen vill ersätta nuvarande karensdag vid sjukfrånvaro med ett karensavdrag. Hur påverkar det arbetsgivaren och arbetstagaren? Läs mer!

1 jun 2018

”Våra laglistor inkluderar en personlig service för våra kunder”

Klara Rolfart är jurist på JP Infonet och jobbar som kontaktperson för många företag som använder tjänsten laglistor. I denna intervju berättar Klara om hur laglistor fungerar.

20 feb 2018

Gå till sida: 6, 7, 8, 9, 10 (denna sida), 11, 12,