Förberedelse inför arbetsmiljöinspektion

Hur förbereder sig en organisation inför en inspektion från Arbetsmiljöverket? Här följer några saker som kan vara bra att tänka på.

arbetsliv_Forberedelse_infor_arbetsmiljonspektion_16x9.jpg

En bra början är att gå in på Arbetsmiljöverkets webbsajt och läsa under rubriken Inspektion. Dels för att få en inblick i hur Arbetsmiljöverket beskriver hur en inspektion går till, dels för att läsa om vilka aktuella inspektioner som är på gång eller planeras. Där finns även information om vilka branscher som är i fokus och vilka mer specifika områden som granskas vid inspektionerna. Därmed kan din organisation ha en höjd beredskap för besök om ni är verksamma i en bransch som verket besöker.

Har din organisation fått ett meddelande om en kommande inspektion bör ni omgående börja er egen planering. Ta fram alla styrdokument för arbetsmiljöarbetet, och ha dem tillgängliga för att visa upp för inspektören. Läs också igenom SAM-föreskriften (AFS 2001:1) för att uppdatera er om kraven såsom de är formulerade i föreskriften. Det är oftast där inspektören börjar med sina frågor. ”Hur är arbetsmiljöarbetet organiserat? Har ni gjort någon övergripande riskbedömning? Hur är arbetsmiljöuppgifterna fördelade i organisationen?” Har ni försökt att svara på SAM-frågorna i förväg ökar möjligheten till att själv bedöma vad som fungerar enligt kraven och i vilka delar ni eventuellt är osäker på om kraven är uppfyllda. Det blir en bra grund för att ställa konstruktiva motfrågor om hur inspektören anser att ni ska åtgärda det som kanske inte helt uppfyller SAM-kraven.

Vill du veta mer om arbetsmiljöinspektioner?


Läs då mer om informationstjänsten JP Arbetsmiljönet.

Publicerad 16 apr 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vår expert Martina Axmin redogör för förändringarna i sjukförsäkringen i denna analys.

5 dec 2022

Vår arbetsrättsjurist Emma Stéen svarar på frågan.

2 dec 2022

Riksdagen sa ja till förslaget om att en arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat.

2 dec 2022