Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Föräldraledighet när dagarna med föräldrapenning är slut

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Foraldraledighet_nar_dagarna_med_foraldrapenning_ar_slut_16x9.jpg

Fråga:
Stämmer det att en arbetstagare inte kan vara tjänstledig på grund av föräldraledighet när hon eller han inte har fler föräldraledighetsdagar kvar? Måste personen ta tjänstledighet utan lön i så fall?

Svar:
Enligt 5 § föräldraledighetslagen har en förälder rätt till hel ledighet med eller utan föräldrapenning till dess barnet blivit 18 månader samt för tid därefter om föräldern då får hel föräldrapenning.

Om medarbetaren har ett barn under 18 månader har hen alltså rätt till hel ledighet fram till att barnet blir 18 månader. Det gäller oavsett om medarbetarens dagar med föräldrapenning är slut. Om barnet däremot är över 18 månader har föräldern bara rätt till hel ledighet om föräldern då får hel föräldrapenning. Är föräldrapenningen slut finns det ingen rätt att vara föräldraledig på heltid till ett barn som är över 18 månader.

Vill medarbetaren vara ledig ytterligare tid måste personen begära tjänstledigt. Det finns dock ingen rätt enligt lag för arbetstagaren att vara tjänstledig för att kunna fortsätta vara föräldraledig utan det är upp till arbetsgivaren att besluta om tjänstledigheten ska beviljas och vilka förutsättningar som ska gälla för den.

Frågan är besvarad av jurist Anna Dahlin, redaktör för JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 11 jul 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy