Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Misskötsam ungdomsassistent får skadestånd för felaktigt avskedande

En ungdomsassistent vid ett HVB-hem avskedades efter att hon vid upprepade tillfällen vägrat att utföra vissa arbetsuppgifter samt misskött sig framför de boende barnen. Men enligt Arbetsdomstolen har bolaget endast haft grund för uppsägning, inte avskedande.

arbetsliv_Misskotsam_ungdomsassistent_16x9.jpg

Bakgrund


Kvinnan anställdes som ungdomsassistent på ett HVB-hem för ensamkommande barn i januari 2015. Hon var inledningsvis provanställd men i juni samma år övergick anställningen till en tillsvidareanställning. Kort tid därefter avskedades hon från sin anställning. Som skäl för avskedandet angav arbetsgivaren att kvinnan avvikit från arbetsplatsen i förtid och utan lov, att hon vid flera tillfällen vägrat att utföra de arbetsuppgifter som hon tilldelats av sin arbetsledare samt att hon vid ett tillfälle ska ha kastat en telefon så att den gick sönder samt skrikit och gråtit framför hemmets barn.

Arbetsdomstolen


Enligt Arbetsdomstolen, AD, är det visat att kvinnan vid upprepade tillfällen vägrat att utföra arbetsuppgifter som hennes arbetsledare tilldelat henne. Hennes vägran att följa instruktioner har vid flera tillfällen lett till konflikter där hon gråtit och skrikit inför barnen på HVB-hemmet, vilket medfört oro bland dem. AD anser det även visat att kvinnan vid ett tillfälle vägrat städa en toalett, med hänvisning till att toaletten hade använts av afghanska barn. 

Däremot anser AD inte att kvinnans misskötsel varit av sådan art och omfattning att hon grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, vilket kunnat motivera ett avskedande.

AD konstaterar att en arbetstagare som vägrar utföra arbete som arbetsgivaren begär allvarligt åsidosätter sina förpliktelser i anställningen, vilket kan vara grund för antingen uppsägning eller avskedande. Om arbetstagarens ovilja avser att utföra visst bestämt arbete, har detta ibland ansetts utgöra saklig grund för uppsägning. Är det fråga om en allmän vägran att arbeta har laga grund för avskedande ansetts föreligga.

Kvinnan har enligt AD visserligen vägrat utför vissa arbetsuppgifter, men det har enligt domstolen inte framkommit annat än att hon i övrigt skötte sina arbetsuppgifter och följde arbetsgivarens instruktioner. Dessutom beaktar AD att hon tycks ha agerat i affekt och oöverlagt när hon olovligen lämnade arbetsplatsen och i samband med att hon skrek och grät inför barnen. 

Sammanfattningsvis konstaterar AD att bolaget inte haft laga skäl att avskeda kvinnan. Däremot har bolaget, enligt AD:s mening, haft saklig grund för uppsägning. Bolaget ska därmed betala skadestånd till kvinnan motsvarande den uppsägningslön hon gått miste om genom avskedandet.

Karin Otterheim
Redaktör och rådgivare, jurist

Publicerad 16 apr 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy