Logga in

Glömt ditt lösenord?

Sammanställning av arbetsmiljödomar

Det har kommit flera intressanta domar inom området arbetsmiljö under första halvåret 2019 som vi har sammanställt. De handlar bland annat om personlig integritet samt diskriminering och trakasserier. Här får du ett axplock av domarna.

arbetsliv_Sammanstallning_av_arbetsmiljodomar_16x9.jpg

Arbetsmiljöbrott och arbetsgivarens ansvar


Det har meddelats flera läsvärda domar om arbetsmiljöbrott och arbetsgivarens ansvar. I samband med att en arbetstagare skulle justera ett anhåll i en tapp/kuttermaskin kom han i kontakt med rörliga maskindelar varvid han fastnade med höger arm i kuttern. Armen skadades så svårt att den behövde amputeras. Hovrätten bedömer att olyckan skedde till följd av allvarliga brister i bolagets arbetsmiljöarbete. Att Arbetsmiljöverket gjort inspektioner utan att anmärka brister gällande den aktuella maskinen förändrar inte den bedömningen. Bolaget åläggs därför en företagsbot om 400 000 kronor.

Arbetstid


När det gäller arbetstid slår EU-domstolen fast att varje medlemsstat måste föreskriva en skyldighet för arbetsgivare att inrätta ett system som gör det möjligt att beräkna den dagliga arbetstiden för varje arbetstagare. Utan ett sådant system finns det enligt EU-domstolen ingen garanti för att säkerställa arbetstagarnas rättigheter.

Diskriminering och trakasserier


Inom området diskriminering och trakasserier blev en arbetstagare i Belgien uppsagd efter att ha agerat som stöd till en kvinna som inte blev anställd av arbetsgivaren på grund av att hon var gravid. EU-domstolen slår fast att skyddet mot repressalier gäller även när en arbetstagare agerat på ett informellt sätt som stöd för någon som utsatts för diskriminering. Syftet med skyddet är att garantera likabehandlingsprincipen.

Personlig integritet


Det har också meddelats intressanta domar om personlig integritet. Ett beslut från Lärarnas ansvarsnämnd har nu för första gången gått hela vägen upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Där meddelas en lärare en varning för att, i sin roll som rektor, ha filmat en åttaårig elev när eleven befann sig i ett upprört tillstånd och var utåtagerande. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en legitimerad lärare kan meddelas varning på grund av ett agerande som har skett utanför lärarrollen. I målet uttalas också att en varning kan meddelas på grund av ett enstaka klandervärt agerande, om det är av allvarligt slag.

Vill du få tillgång till hela praxissammanställningen? Läs då mer om informationstjänsten JP Arbetsmiljönet.

Föredrar du att få praxisuppdateringar i poddformat? Missa inte JP Play Arbetsliv!


Podden JP Play Arbetsliv ger dig det allra senaste gällande ny lagstiftning och viktiga domar och beslut inom arbetslivsområdet. Varje månad släpps ett nytt avsnitt. Läs mer om podden här.

Publicerad 14 aug 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy