Tjänsten innehåller IVO:s beslut som rör lex Sarah-anmälningar.

Lex Sarah är en anmälningsskyldighet som gäller för alla som jobbar inom socialtjänsten. Den finns inskriven i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Alla anställda är skyldiga att rapportera missförhållanden och påtagliga risker. Den som bedriver verksamheten ska genast utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver verksamheten anmäla det till IVO.

I tjänsten får du tillgång till beslut som dokument i PDF-format. Och du söker enkelt i tjänsten med vår kraftfulla sökteknik. Besluten är teckentolkade och indexerade för att du ska kunna söka på varje ord i dokumenten. Du kan också filtrera ditt sökresultat efter datum och relevans. Du väljer själv hur ofta du vill få e-post med alla uppdateringar i tjänsten. 

För dig som arbetar med frågor inom socialrätten finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.