Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

JO-kritik mot förhandsbedömningar i biståndsärenden

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Bistånd till andrahandshyra utan hyresvärdens samtycke

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Effekterna av lagändringarna för assistansersättningen avtar

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023

Fyrdubblad ökning av ansökningar för avhopparverksamheter

Allt fler kommuner får pengar för avhopparverksamheter, det vill säga verksamheter som stöttar den som vill lämna ett kriminellt liv. Under 2022 fyrdubblades ansökningarna i jämförelse med året innan.

29 maj 2023

Vägran att genomgå en operation och vaccinera sig var inte skäl att neka ekonomiskt bistånd

Det kommer kammarrätten fram till i ett mål om ekonomiskt bistånd.

18 apr 2023

Utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen är påbörjad

Regeringen har beslutat att starta en utredning om språkkrav för att stärka patientsäkerhet och öka tryggheten.

18 apr 2023

Lägesrapport från individ- och familjeomsorgen

Socialstyrelsens årliga lägesrapport för individ- och familjeomsorg visar att över 50 000 barn lever i familjer med långvarigt bistånd.

18 apr 2023

Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Den 1 mars tog regeringen emot slutbetänkandet om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Ta del av vad utredningen föreslår här!

20 mar 2023

Brister i läkemedelsbehandling på särskilda boenden för äldre

Det finns brister i den palliativa vården och läkemedelsbehandlingen på särskilda boenden för äldre runt om i landet. Det visar en tillsyn som IVO genomför.

20 mar 2023

Fortsatt LVU-vård av barn som isolerades av sina föräldrar under pandemin

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål.

17 mar 2023

Nytt förslag om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Regeringen lämnar i en ny proposition ett antal förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott.

17 mar 2023

Regeringen skyndar på utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder

Regeringen skjuter till mer resurser och förkortar utredningstiden för utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder. Uppdraget ska nu redovisas den 27 mars 2024.

21 feb 2023

Rekommendation om testning för covid-19 bland vårdpersonal slopas

Nu tar Folkhälsomyndigheten bort den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal.

17 feb 2023

Några konsekvenser av återkallelsen av Humana Assistans tillstånd

I denna analys förklarar Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR, vad det är som har hänt och lyfter fram vissa av de frågor som uppkommit till följd av situationen.

17 feb 2023

Nya regeringsuppdrag till Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

SiS särskilda ungdomshem för flickor har allvarliga brister

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023

Femåring som växt upp i fångläger i Syrien ges inte vård enligt LVU

Kammarrätten beslutar att tvångsvården av en pojke ska upphöra eftersom nämndens utredning inte visar på en tillräckligt konkret och klar risk för att pojkens hälsa eller utveckling skadas till följd av brister i omsorgen.

18 jan 2023

Oskuldskontroller ska kriminaliseras

En pågående utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

29 nov 2022

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,