Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Barnkonventionen hindrade utmätning

En utmätning av en bostadsfastighet hävs med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

18 jan 2022

JO-kritik mot nämnd som beräknat ankomstdagen för inkomna handlingar fel

Ta del av JP Infonets expert, Magnus Åhammars, analys där han förklarar och reder ut JO-beslutet.

29 nov 2021

Socialnämnden begärde ut mammans hela patientjournal vid barnutredning

JO beslutar att det är fel av socialnämnden att begära ut mammans hela patientjournal vid barnutredning.

19 nov 2021

Fler åtgärder krävs för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Utredare har fått i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

19 nov 2021

Nya föreskrifter och allmänna råd om föräldraskap och assisterad befruktning

Nytt beslut om nya föreskrifter och allmänna råd gällande föräldraskap och assisterad befruktning. 

8 nov 2021

Förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja

JP Infonets expert Jenny Blomqvist redogör för förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja.

3 nov 2021

Överförmyndare dröjde över två år med att ansöka om förvaltarskap

Vår expert Carl-Gustaf Tryblom analyserar beslut gällande långsam handläggning av ärende om förvaltarskap. 

3 nov 2021

Bostadsanpassningsbidrag nekas

Bostadsanpassningsbidrag nekades eftersom åtgärden skulle innebära att eftersatt underhåll åtgärdas.

1 nov 2021

Tjänstemän kan inte överklaga en domstols beslut att upphäva omedelbart omhändertagande enligt LVU

Lars Clevesköld om förutsättningarna för att någon nämndledamot eller anställd ska kunna fatta beslut i brådskande LVU-ärenden.

28 okt 2021

Antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag minskar

Det visar en statistiksammanställning av bostadsanpassningsbidrag från Boverket.

4 okt 2021

Ny sekretessbrytande regel för att motverka våld i nära relationer

Ny sekretessbrytande bestämmelse som syftar till att underlätta samverkan mellan myndigheter. 

27 sep 2021

Offentlighet och sekretess – myndighetssamverkan och utlämnanden i pandemitider

En analys av JP Infonets expert Natalie Glotz Stade gällande offentlighet och sekretess hos socialtjänst och andra berörda myndigheter.

27 sep 2021

Socialtjänstens arbete med våldsutövare

En analys av JP Infonets expert Linda Larsson gällande ny lagstiftning om socialtjänstens arbete med våldsutövare. 

27 sep 2021

Kommuner har ett ökat ansvar i det våldsförebyggande arbetet

Regeringen ger kommuner i uppdrag att ta fram information och vägledning i förebyggande syfte för våld i nära relation.

7 sep 2021

Lagen om bostadsanpassningsbidrag ska utvärderas

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag.

6 sep 2021

Kommunens beslut att omorganisera grundsärskolan upphävs på grund av slarv i barnkonsekvensanalysen

Domstolen menar att kommunen inte tagit ställning till om förändringarna är för barnens bästa eller inte.

3 sep 2021

”Samhället måste investera i det förebyggande arbetet”

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson svarar på några frågor inför Socialrättsdagen den 8 september.

1 sep 2021

Två nya lagändringar som påverkar barnfamiljer

Förbättrade villkor för skuldsatta barnfamiljer vid löneutmätning och tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget.

18 aug 2021

Informationssamtal inför vårdnadstvister blir obligatoriskt från 1 januari 2022

Nästa år tillkommer en ny paragraf i socialtjänstlagen som ska ge förutsättningarna för föräldrar att nå samförståndslösningar.

18 aug 2021

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,