Carin Jahn

Kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm

Carin Jahn är kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm. Carin har mångårig erfarenhet som ämnesråd i Socialdepartementet, där hon arbetat med flera lagstiftningsärenden inom det sociala området, såsom den nya socialtjänstlagen, alkohollagen, lagen om internationella adoptioner m.m. Hon har även ansvarat för arbetet med att utveckla barnets rättigheter (barnkonventionen) i Regeringskansliet. Carin har också lett en utredning om åtgärder mot människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. Skriver för JP Socialnet, JP Migrationsnet och JP Serveringstillståndsnet.