Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Pandemins konsekvenser för utbildning ska följas upp

Skolverket och MYH får i uppdrag att följa upp konsekvenserna av regeringens och olika myndigheters beslut och insatser.

13 apr 2021

Regeringen föreslår tillfällig lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Regeringen har beslutat om en proposition med nya tidsbegränsade sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.

9 apr 2021

EU

EU-domstolens dom i Schrems II försenar digitala nationella prov

Provplattformen uppfyller inte längre krav på hantering av personuppgifter.

16 mar 2021

I vilka fall får en klasslista inte lämnas ut?

För att det ska råda sekretess krävs att man antar att utlämnandet skulle innebära men för en elev eller närstående.

12 mar 2021

Föräldrar som åkt utomlands med skolpliktiga barn får betala 16 000 kronor per vecka

Två föräldrar som åkt utomlands med sina skolpliktiga barn och fastnat där på grund av pandemin döms att betala vite.

10 mar 2021

Vad innebär prövning av betyg och vad ska den omfatta?

En elev som inte är nöjd med sitt betyg kan genomgå prövning för betyg som måste omfatta samtliga delar av kunskapskraven.

16 feb 2021

Får en klasslista lämnas ut?

Kammarrätten ger, i en dom från januari i år, en pedagogisk genomgång av denna vanliga fråga.

16 feb 2021

Nya kursplaner börjar gälla först inför höstterminen 2022

De reviderade kursplanerna i grundskolan flyttas fram ett år för att skolorna befinner sig i ett ansträngt läge.

16 feb 2021

Högstadieskolor får möjlighet att distansundervisa

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som gör distansundervisning för högstadieskolor möjligt.

18 jan 2021

Får skolan livesända skolavslutningen under coronapandemin?

Läs svaret från vår jurist om vad du behöver tänka på inför en eventuell livesändning.

14 dec 2020

Kan man neka personer allmänna handlingar på grund av covid-19?

JP Infonets expert Gastón Fernández Palma analyserar - vi har sammanfattat huvuddragen här.

9 dec 2020

Fyra miljoner kronor i sanktionsavgift

Utbildningsnämnden i Stockholm stad har fått en sanktionsavgift på fyra miljoner kronor.

1 dec 2020

Vi välkomnar Natalie Glotz som medarbetare

Natalie har en lång erfarenhet inom juridiken – i en intervju berättar hon vad hon mest ser fram emot i sin nya roll.

24 nov 2020

Slöjförbudet i skolan – kommentar om rättsläget

Lars Clevesköld kommenterar rättsläget - läs mer här!

23 nov 2020

Heltidsstudier är inte alltid studier på heltid i arbetslöshetsförsäkringen

Martina Axmin analyserar HFD:s mål i frågan om studietid före arbetslöshetens inträde uppfyller kravet för arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen.

19 nov 2020

Slöjförbud i skolor är inte tillåtet – strider mot lagen

Att införa slöjförbud i skolan strider mot diskrimineringslagen konstaterar Diskrimineringsombudsmannen.

16 nov 2020

Kommun döms för diskriminering efter att ha dröjt med stödinsatser till elev

För första gången har en kommun dömts för diskriminering av en elev med funktionsnedsättning eftersom eleven inte har fått stödåtgärder i rimlig tid. 

13 nov 2020

Är det kränkande behandling att fotografera en elev i upprivet tillstånd?

Det generella svaret är ja. Ett nytt beslut från Skolinspektionen slår fast just detta, läs mer här.

10 nov 2020

Tillfällig lösning för sekretess av skolstatistik föreslås

Utbildningsdepartementet föreslår nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

10 nov 2020

2 , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , 9 , 10 ,