Kan vi kräva att barnen tar med sig egna skridskor?

Vintern närmar sig med stormsteg och därmed utevistelsen i snön och på isarna. Idrottsläraren i en grundskola vill att alla elever ska åka skridskor och tänker att eleverna borde kunna ta med sig skridskor hemifrån. Går det ihop med skollagens regler om avgiftsfrihet? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder ut vad som gäller.

Kan vi kräva att barnen tar med sig egna skridskor.jpg

Enligt 10 kap. 10 § skollagen ska utbildningen i grundskolan vara avgiftsfri. Det är en viktig grundprincip. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och tillgången till utbildning får aldrig vara beroende av en enskild individs ekonomiska förutsättningar.

Av bestämmelsen framgår att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Av 11 § samma kapitel framgår att det bara får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Med detta menas främst enstaka kostnader i form av t.ex. buss- eller tunnelbanebiljett.

Eftersom utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri ska en skola kunna tillhandahålla den utrustning som krävs för att eleven ska kunna delta i utbildningen. Om t.ex. skridsko- eller pulkaåkning är obligatoriska moment ska skolan tillhandahålla utrustning till de elever som saknar egen utrustning, om kostnaden för utrustningen inte är att anse som obetydlig.

Självklart kan skolan i möjligaste mån be elever som har egen utrustning att ta med sig den, men skolan behöver ha låneexemplar redo till de elever som inte har men också tillhandahålla låneutrustning till de elever som glömmer den hemma eller kanske påstår sig ha gjort det för att dölja det faktum att familjen saknar ekonomiska förutsättningar för att köpa den.

Av JP Infonets Maria Bjurholm, redaktör och jurist. 

Publicerad 7 dec 2021

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023