Logga in

Glömt ditt lösenord?

Regeländringar på skolområdet 1 januari 2022

skola_Regelandringar_pa_skolomradet_1_januari_2022.jpg

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. I den här sammanfattningen redogör JP Skolnets redaktör och jurist Sonya Friberg kort för de nya reglerna på skolområdet som har trätt i kraft.

Tillfälliga regler om sänkt avgift för prövning för vissa elever förlängs

Den 17 juli 2021 infördes tillfälliga regler om sänkt avgift för prövning för vissa elever. Dessa innebär att avgiften får uppgå till högst 150 kronor, istället för ordinarie 500 kronor, för en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021. Detta gäller avgift för ett prövningstillfälle per kurs.

Reglerna om sänkt avgift för prövning skulle ha upphört 31 december 2021. Nu förlängs istället reglerna och fortsätter att gälla under hela 2022.

Försöksverksamhet med digitala nationella prov, extern bedömning och central rättning

Skolverket valde ut 100 skolor att ingå i den försöksverksamhet med digitala nationella prov som inleddes hösten 2018. Syftet med försöksverksamheten är att underlätta införandet av digitala nationella prov genom att undanröja de huvudsakliga hindren. Den förordning som reglerar försöksverksamheten med digitala nationella prov förlängs nu till 31 december 2023. Tiden för försöksverksamheten förlängs därmed med två år.

Tidigare omfattade försöksverksamheten datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning. Delarna kring medbedömning utgår alltså och central rättning tillkommer.

Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik inom komvux

Ämnesplanerna i engelska och matematik för komvux på gymnasial nivå ändras. De huvudsakliga förändringarna är att fakta och förståelse betonas, att det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression samt att kunskapskraven är mindre detaljerade.

Förenklad betygsskala inom vissa delar av komvux

För komvux på grundläggande nivå, komvux i svenska för invandrare (sfi) samt komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå införs en förenklad betygsskala.

Publicerad 18 jan 2022

Sonya Friberg

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024