Fortsatt stor skillnad mellan placerade barn och jämnåriga gällande skolgång

skola_Fortsatt_stor_skillnad_mellan_placerade_barn_och_jamnariga_gallande_skolgang.jpg

Placerade barn och unga har som vuxna ökad risk för hemlöshet, arbetslöshet och fysisk och psykisk ohälsa. En av de viktigaste faktorerna för ett gott vuxenliv är en bra skolgång. 2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

Socialstyrelsen gör varje år så kallade öppna jämförelser där kommuners, förvaltningars och stadsdelars arbete inom olika områden undersöks. Årets jämförelser visar att:

 • Skillnaden mellan placerade barn och deras jämnåriga fortsatt är stor när det gäller skolgång.
 • Andelen flickor som har varit placerade under årskurs 9 och fullföljt grundskolan när de är 17 år har minskat från 85 procent 2019 till 79 procent 2020.
 • Andelen pojkar som fullföljt grundskolan har ökat. Andelen pojkar som vid 20 års ålder fullföljt en treårig gymnasieutbildning har ökat från 11 procent 2019 till 19 procent 2020.

Publicerad 19 jan 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Efter indikationer på att barns rättigheter inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen nu en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen.

17 jan 2023

Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

16 jan 2023

Är kommunen skyldig att på något sätt ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen inte går som planerat? Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

11 jan 2023