Fortsatt stor skillnad mellan placerade barn och jämnåriga gällande skolgång

skola_Fortsatt_stor_skillnad_mellan_placerade_barn_och_jamnariga_gallande_skolgang.jpg

Placerade barn och unga har som vuxna ökad risk för hemlöshet, arbetslöshet och fysisk och psykisk ohälsa. En av de viktigaste faktorerna för ett gott vuxenliv är en bra skolgång. 2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

Socialstyrelsen gör varje år så kallade öppna jämförelser där kommuners, förvaltningars och stadsdelars arbete inom olika områden undersöks. Årets jämförelser visar att:

 • Skillnaden mellan placerade barn och deras jämnåriga fortsatt är stor när det gäller skolgång.
 • Andelen flickor som har varit placerade under årskurs 9 och fullföljt grundskolan när de är 17 år har minskat från 85 procent 2019 till 79 procent 2020.
 • Andelen pojkar som fullföljt grundskolan har ökat. Andelen pojkar som vid 20 års ålder fullföljt en treårig gymnasieutbildning har ökat från 11 procent 2019 till 19 procent 2020.

Publicerad 19 jan 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Får ett beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands ses som ett mer ingripande beslut som ska fattas av ansvarig nämnd, eller kan det delegeras till exempelvis rektor? Vår juridiska rådgivare Maria Bjurholm reder ut saken.

27 sep 2022

Här kommer ett urval av de lagändringar som började gälla under sommaren 2022. Lagändringarna innebär bland annat en ny princip för betygssättning.

23 aug 2022

Regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

22 aug 2022