Logga in

Glömt ditt lösenord?

Tydligare och mer likvärdig resursfördelning till skolor

skola_Tydligare-och-mer-likvärdig-resursfördelning-till-skolor.jpg

Kommuner har till skillnad från fristående skolor ett lagstadgat ansvar att anordna utbildning för kommunernas elever. Regeringen menar att fristående skolor därför inte ska ges ersättning för ett ansvar som de inte har. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som syftar till att öka likvärdigheten mellan kommunala och enskilda huvudmän samtidigt som principen om lika villkor upprätthålls.

 

Det så kallade skolplaceringsansvaret innebär merkostnader för de kommunala huvudmännen som huvudmännen för fristående skolor inte har. Trots det får kommunala och enskilda huvudmän i dag samma ersättning i grundbelopp per elev. För att öka likvärdigheten föreslår regeringen i en lagrådsremiss att bestämmelserna om hur grundbeloppet beräknas ska förändras och att reglerna för kommunernas resursfördelning förtydligas. När hemkommunen beräknar bidraget till fristående skolor ska ett avdrag göras för merkostnader som kommunen har till följd av skolplaceringsansvaret. 

Regeringen föreslår att lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022 och tillämpas för kalenderåret 2024.

Publicerad 15 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy