En sammanhållen utbildning införs för att stärka nyanländas etablering

Skola_En-sammanhållen-utbildning-införs-för-att-stärka-nyanländas-etablering.jpg

Fler nyanlända behöver ta del av utbildning för att möta arbetsmarknadens krav. I höst blir kommunerna skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för de nyanlända som tar del av etableringsprogrammet och på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet.

– Nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden får nu bättre förutsättningar att studera för att kunna få ett jobb och försörja sig. Det här är en viktig pusselbit för att förbättra integrationen och se till att fler människor kommer i arbete och blir en del av samhällsgemenskapen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Riksdagen sa nyligen ja till regeringens förslag i propositionen En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt. Nu har regeringen beslutat om närmare föreskrifter om utformningen av den sammanhållna utbildningen och innehållet i planen för utbildningen.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 augusti 2022.

Publicerad 15 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023