Vem sätter betyg när en elev byter skola under terminen?

Skola_Vem-sätter-betyg-när-en-elev-byter-skola-under-terminen.jpg

Flyttlasset går och barnet får byta skola under terminens gång. Då drar det ihop sig till betygsättning i skolan och frågan är vem som ska sätta betyg på eleven. Är det lärare på elevens gamla eller nya skola? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas, 3 kap. 16 § skollagen. Det betyder att om eleven har bytt skola när det är dags för betygssättning är det läraren vid elevens nya skola som har ansvaret för betygsättningen.

Av 3 kap. 12 j § skollagen framgår att elevens gamla skola ska lämna över sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven till den nya skolan. Detta gäller elever som byter skola eller skolform i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

I sådana situationer är alltså den gamla skolan skyldig att lämna över viss information till den nya skolan. Det kan handla om uppgifter om elevens kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation. Det kan också handla om en elevs extra anpassningar eller särskilt stöd. I en situation när en elev byter skola under pågående läsår innan betyg har satts kan det också handla om information om tidigare undervisningsinnehåll för att övergången ska bli så bra som möjlig för eleven.

Publicerad 7 mar 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023