Åtgärder ska underlätta utbildningen för barn som har flytt kriget i Ukraina

skola_Åtgärder-ska-underlätta-utbildningen-för-barn-som-har-flytt-kriget-i-Ukraina.jpg

Regeringen vidtar åtgärder som ska stötta förskolor och skolor inför ett väntat flyktingmottagande från Ukraina. Bland annat har Skolverket fått flera uppdrag som ska ge förskolor och skolor stärkta förutsättningar att kunna ge ett bra mottagande.

Skolverket har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att attrahera personer med relevanta språkkunskaper – såväl bofasta i Sverige som personer som har varit kort tid i Sverige – till att arbeta i skolan. Skolverket har även fått i uppdrag att stödja skolhuvudmännen att skapa kontakt med personer med relevanta språkkunskaper och som är intresserade av att arbeta inom skolväsendet. Myndigheten ska också förmedla aktuella lägesbilder av tillgången till ukrainsktalande och rysktalande personal i skolväsendet.

För att få en jämn spridning av eleverna har regeringen även beslutat en förordning som gör det möjligt för fristående skolor att avsätta ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever, där bara de som varit bosatta i landet kortare tid än två år ingår. Detta ger fristående skolor bättre förutsättningar att vara med och ta sitt ansvar genom att hjälpa till i mottagandet av nyanlända elever och eleverna kan fördelas mer jämnt mellan skolor. De nya reglerna blir tillämpbara från och med den 11 april 2022.

Publicerad 7 apr 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Får ett beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands ses som ett mer ingripande beslut som ska fattas av ansvarig nämnd, eller kan det delegeras till exempelvis rektor? Vår juridiska rådgivare Maria Bjurholm reder ut saken.

27 sep 2022

Här kommer ett urval av de lagändringar som började gälla under sommaren 2022. Lagändringarna innebär bland annat en ny princip för betygssättning.

23 aug 2022

Regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

22 aug 2022