Logga in

Glömt ditt lösenord?

Åtgärder ska underlätta utbildningen för barn som har flytt kriget i Ukraina

skola_Åtgärder-ska-underlätta-utbildningen-för-barn-som-har-flytt-kriget-i-Ukraina.jpg

Regeringen vidtar åtgärder som ska stötta förskolor och skolor inför ett väntat flyktingmottagande från Ukraina. Bland annat har Skolverket fått flera uppdrag som ska ge förskolor och skolor stärkta förutsättningar att kunna ge ett bra mottagande.

Skolverket har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att attrahera personer med relevanta språkkunskaper – såväl bofasta i Sverige som personer som har varit kort tid i Sverige – till att arbeta i skolan. Skolverket har även fått i uppdrag att stödja skolhuvudmännen att skapa kontakt med personer med relevanta språkkunskaper och som är intresserade av att arbeta inom skolväsendet. Myndigheten ska också förmedla aktuella lägesbilder av tillgången till ukrainsktalande och rysktalande personal i skolväsendet.

För att få en jämn spridning av eleverna har regeringen även beslutat en förordning som gör det möjligt för fristående skolor att avsätta ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever, där bara de som varit bosatta i landet kortare tid än två år ingår. Detta ger fristående skolor bättre förutsättningar att vara med och ta sitt ansvar genom att hjälpa till i mottagandet av nyanlända elever och eleverna kan fördelas mer jämnt mellan skolor. De nya reglerna blir tillämpbara från och med den 11 april 2022.

Publicerad 7 apr 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy