Vad är ersättningen för att ta emot förskolebarn från en annan kommun?

Skola_Vad-är-ersättningen-för-att-ta-emot-förskolebarn-från-en-annan-kommun.jpg

En kommun har på frivillig grund tagit emot två barn i sin kommunala förskola med stöd av 8 kap. 13 § andra stycket skollagen. Vilken interkommunal ersättning ska utgå när kommunen på detta sätt tar emot förskolebarn från annan kommun? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm förklarar hur det ligger till.

För barn som går i en förskola utanför sin hemkommun utgår ersättning från hemkommunen till den mottagande kommunen. Eftersom det är olika regler och modeller för ersättning som gäller beroende på vilken grund som finns för mottagandet är det viktigt att ha klart för sig på vilken grund som ett barn tas emot.

I 8 kap. 17 § andra stycket skollagen regleras vad mottagande kommun har för rätt till interkommunal ersättning vid mottagande enligt 8 kap. 13 § andra stycket skollagen (alltså mottagande på frivillig grund då det inte föreligger särskilda skäl). Här framgår att det är avtalsfrihet som råder, det vill säga att kommunerna har möjlighet att komma överens om vilken ersättning som ska utgå. Har kommunerna inte kommit överens om saken så gäller att ersättningen till mottagande kommun ska bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och barnets behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Det är alltså hemkommunens prislista som blir utgångspunkten för den interkommunala ersättningen i det här fallet.

Av Maria Bjurholm, redaktör och jurist för JP Skolnet.

Publicerad 11 feb 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024