Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Elever får inte delta i den kommunala musikskolans verksamhet under skoltid

En kommun tillät grundskoleelever att delta i den kommunala musikskolans verksamhet under ordinarie undervisningstid. Detta initiativ uppskattade inte Skolinspektionen. Skolinspektionen bedömer att huvudmannen inte ser till att alla elever i dess grundskola fullgör sin skolgång. JP Infonets jurist Maria Bjurholm kommenterar beslutet och menar att det finns en lösning på problemet.

Elever får inte delta i den kommunala musikskolans verksamhet under skoltid.jpg

BAKGRUND

Skolinspektionen inledde på eget initiativ ett ärende mot en huvudman som tillät grundskoleelever att delta i den kommunala musikskolans verksamhet under skoltid.

Huvudmannen förklarade att grundskoleeleverna i första hand deltog i den kommunala musikskolan under raster, håltimmar och i anslutning/avslutning till skoldagen. Grundskoleelever i de yngre åldrarna deltog i vissa fall under ordinarie lektionstid, men de schemalades i samverkan mellan musikskolans lärare och ordinarie klasslärare.

Undervisningen i den kommunala musikskolan var förlagd på respektive skola.

SKOLINSPEKTIONEN

Skolinspektionen konstaterar att huvudmannens val att förlägga verksamheten i den kommunala musikskolan under skoltid får till följd att elever tvingas lämna ordinarie undervisning för att delta i denna verksamhet. Att elever generellt och regelbundet tillåts gå ifrån ordinarie undervisning för att delta i en fritidsaktivitet är inte förenligt med 7 kap. 17 § skollagen, som kräver att skolpliktiga elever ska delta i verksamheten om de inte har giltigt skäl att utebli. Även om ledighet får beviljas för enskilda angelägenheter utgör regelbunden ledighet för fritidsaktiviteter inte exempel på sådana enskilda angelägenheter som nämns i förarbetena till bestämmelsen om ledighet i 7 kap. 18 § skollagen.

Skolinspektionen bedömer alltså att huvudmannen, genom att låta elever delta i den kommunala musikskolans verksamhet under ordinarie undervisningstid, inte ser till att alla elever i dess grundskola fullgör sin skolgång och deltar i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen.

Även om huvudmannen skulle schemalägga mer tid än det lägsta antal undervisningstimmar som elever ska få enligt den garanterade undervisningstiden så föranleder detta ingen annan bedömning enligt Skolinspektionen. Detta eftersom skollagen tydligt anger att elever i grundskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om det inte finns giltigt skäl att utebli.

KOMMENTAR

Den kommunala musikskolan är utan tvekan ett viktigt och mycket värdefullt inslag ute i skolorna och det hela måste lösas genom schematekniska åtgärder så att elever inte behöver lämna den ordinarie undervisningen. Förlägg verksamheten i den kommunala musikskolan innan första lektionens början eller efter sista lektionens slut så blir eleverna varken lidande av frånvaro från ordinarie lektionstid eller minskade möjligheter till musikundervisning i den kommunala musikskolan. Här tänker jag att skolans schemaläggare och den kommunala musikskolan kan samverka på allra bästa sätt.

Av JP Infonets Maria Bjurholm, redaktör och jurist. Urpsrungligen publicerad i JP Skolnet

Publicerad 6 dec 2021

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy