Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Vilken skolgång ska en kommun erbjuda enligt massflyktsdirektivet?

Vår skoljurist Sonya Friberg svarar på frågan.

9 mar 2022

Ja till ämnesbetyg

Regeringens förslag om att införa ämnesbetyg har röstats igenom i riksdagen. Ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux.

8 mar 2022

Vem sätter betyg när en elev byter skola under terminen?

Flyttlasset går och barnet får byta skola under terminens gång. Då drar det ihop sig till betygsättning i skolan och frågan är vem som ska sätta betyg på eleven. Är det lärare på elevens gamla eller nya skola? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

7 mar 2022

Är dokumentation vid en pågående kränkningsutredning allmän handling?

Är den dokumentation som blir till under tiden som skolpersonal i en offentligt driven skola utreder kränkande behandling allmän handling? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm ger svar och går igenom hur rättsläget ser ut.

7 mar 2022

150 000 kronor i diskrimineringsersättning till elev som lärare vägrat kalla ”hen”

DO anser att det var diskriminering när en lärare vägrade att tilltala en elev med elevens önskade pronomen, vilket var hen. Utbildningsanordnaren som driver skolan har enligt DO diskriminerat eleven och brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. Skolan betalade den begärda diskrimineringsersättningen om 150 000 kronor till eleven.

28 feb 2022

Relaterade nyheter

Tydligare och mer likvärdig resursfördelning till skolor

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fristående skolor inte ska ges samma ersättning som kommuner med syftet att skapa mer likvärdig fördelning.

15 feb 2022

Diskriminering att vägra tilltala en elev med "hen"

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär att utbildningsanordnaren ska betala diskrimineringsersättning om 150 000 kronor till den elev som inte blivit tilltalad med önskat pronomen av sin lärare.  

15 feb 2022

En sammanhållen utbildning införs för att stärka nyanländas etablering

Riksdagen har sagt ja till propositionen En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt. Det ska bland annat leda till att fler kommer i arbete och blir en del av samhällsgemenskapen, menar utbildningsminister Anna Ekström.

15 feb 2022

Vad är ersättningen för att ta emot förskolebarn från en annan kommun?

En kommun har på frivillig grund tagit emot två barn i sin kommunala förskola med stöd av 8 kap. 13 § andra stycket skollagen. JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder du vad ersättningen är för att ta emot förskolebarn från annan kommun.

11 feb 2022

Pojke med svår synnedsättning och låg utvecklingsnivå beviljas plats i specialskolan

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

Fortsatt stor skillnad mellan placerade barn och jämnåriga gällande skolgång

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

Regeländringar på skolområdet 1 januari 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022

Får kommuner kvitta ett underskott mot tidigare års överskott vid beräkning av grundbelopp?

En kommun som hade gått med underskott i verksamheten för förskoleklass och fritidshem valde att kvitta underskottet mot tidigare års överskott. JP Infonets redaktör och jurist Maria Bjurholms sammanfattar domen.

13 jan 2022

Kan vi kräva att barnen tar med sig egna skridskor?

Idrottsläraren i en grundskola tänkte att alla elever kunde ta med sig egna skridskor hemifrån. Läs JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reda ut vad som gäller enligt skollagen om avgiftsfrihet.

7 dec 2021

Erbjuder skolan barnen tillräckligt med inflytande för att uppfylla barnkonventionen?

Enligt Organisationen Friends senaste rapport upplever majoriteten av barnen mellan årskurs 6 och 9 att de saknar inflytande i skolans trygghetsarbete.

6 dec 2021

Elever får inte delta i den kommunala musikskolans verksamhet under skoltid

Skolinspektionen uppskattade inte att grundskoleelever deltog i kommunala musikskolans verksamhet under skoltid. Läs vår jurist Maria Bjurholms referat av Skolinspektionsbeslutet.

6 dec 2021

Proposition om ämnesbetyg för gymnasiet

Ny proposition för att bättre spegla elevernas kunskaper och främja kunskapsutveckling.

16 nov 2021

Utvecklingsprojekt bidrog till att fler stannade inom vuxenutbildningen

En studiecoach bidrog till att fler elever inom vuxenutbildningen fick stöd och kunde klara av studierna.

16 nov 2021

Rektors rätt att ta del av handlingar inom den medicinska elevhälsan

En analys av JP Infonets expert Lars Clevesköld gällande rektorers rätt att ta del av handlingar inom den medicinska elevhälsan.

21 okt 2021

Barnvaccination mot covid-19 i skolan

En förkortning av JP Infonets expert Linda Larssons analys om viktiga aspekter vid barnvaccination mot covid-19 i skolan.

20 okt 2021

1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,