Logga in

Glömt ditt lösenord?

Proposition om ändringar i gymnasieutbildningarna

skola-Proposition-om-andringar-i-gymnasieutbildningarna.jpg

Regeringens proposition till riksdagen innehåller flera förslag på ändringar i både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Riksdagens beslut föregående år om ändring till ämnesbetyg medför att en anpassning av ämnena är nödvändig. I samband med anpassningen genomförs ytterligare andra ändringar i nationella ämnen och program. En av ändringarna syftar till att öka antalet som väljer ämnet matematik och en annan ändring är att naturkunskap läggs till i teknikprogrammet.

Matematikämnet delas upp

Flertalet kursbetyg byts ut mot ämnesbetyg. Elever får många gånger lägre betyg på de högre befintliga kurserna och det bidrar därför till en större risk för att matematik väljs bort av eleverna eftersom det medför en rädsla för sänkt ämnesbetyg. Förslaget från regeringen innebär att gymnasieskolans matematik fördelas upp i mindre matematikämnen för att eleverna ändå ska välja matematik.

Förändringar av hantverksutbildningen

En stor andel av eleverna inom hantverksprogrammet läser hår- och skönhetsinriktning. Ett nytt program inom frisör- och stylistområdet föreslås därför av regeringen. Utbildningen ska utbilda inom yrkesområdena barberare, frisör och hår- och makeupstylist och inbegripa olika alternativ för yrkesarbete.

Regeringen har även lagt fram förslag om att huvudmän för skola ska ha möjlighet att ansöka om tillstånd för riksrekryterande utbildningar inom hantverk riktade mot särskilda områden. Anledningen till förslaget är att hantverksprogrammets bredd innebär svårigheter att upprätta allmänna relevanta delar för samtliga studievägar. Genom förslaget ska små hantverksyrken värnas.

Naturkunskap införs i teknikprogrammet

Förslaget från regeringen innebär att även teknikprogrammet ska innehålla ämnet naturkunskap, ett ämne som majoriteten av gymnasieprogrammen redan har.

Namnbyte för två program i gymnasiesärskolan

Förslaget syftar till att tydliggöra de yrken som respektive program är riktade mot. Programmet för fastighet och byggnation föreslås bli det nya namnet för Programmet för fastighet, anläggning och byggnation. Programmet för handel och service föreslås bli det nya namnet för Programmet för administration, handel och varuhantering.

Förlängning av sekretessbrytande bestämmelser

Regeringens förslag innebär att offentlighets- och sekretesslagens tidsbegränsande bestämmelser om sekretessbrytande förlängs. Förlängningen föreslås ändras från den 1 juli 2023 till den 1 juli 2026. Anledningen är att skapa ytterligare tid för att finna en lösning som är långsiktig avseende skolområdets försörjning av information.

Publicerad 18 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy