Lovskola redan i låg- och mellanstadiet

skola-Lovskola-redan-i-lag-och-mellanstadiet.jpg

Nu gör regeringen det möjligt för skolorna att kunna erbjuda lovskola redan i låg- och mellanstadiet. Anledningen är att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan.

I dag kan huvudmän söka statsbidrag för lovskola från årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och årskurs 7 i specialskolan. Begränsningen av vilka årskurser som bidraget kan sökas för tas nu bort så att det kan sökas för alla årskurser.

Förordningsändringen börjar gälla den 15 mars 2023.

Publicerad 9 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023