Lovskola redan i låg- och mellanstadiet

skola-Lovskola-redan-i-lag-och-mellanstadiet.jpg

Nu gör regeringen det möjligt för skolorna att kunna erbjuda lovskola redan i låg- och mellanstadiet. Anledningen är att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan.

I dag kan huvudmän söka statsbidrag för lovskola från årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och årskurs 7 i specialskolan. Begränsningen av vilka årskurser som bidraget kan sökas för tas nu bort så att det kan sökas för alla årskurser.

Förordningsändringen börjar gälla den 15 mars 2023.

Publicerad 9 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Regeringen presenterade i slutet av april en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i skollagen som avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

8 maj 2023