Regeringen vill ta bort elevens val

skola-regeringen-vill-ta-bort-elevens-val-storbild.jpg

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet är att frigöra undervisningstid till skolämnen som behöver mer tid. Skolverket har bland annat konstaterat att undervisningstiden i de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena inte räcker till för att ta upp alla områden som beskrivs i det centrala innehållet i kursplanerna. Regeringen kommer att återkomma med förslag om hur tiden ska omfördelas. 

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2024 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2024.

Publicerad 23 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023

Regeringen presenterade i slutet av april en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i skollagen som avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

8 maj 2023