Lagrådsremiss om förslag till ändringar i skollagen

skola-Lagradsremiss-om-forslag-till-andringar-i-skollagen.jpg

Regeringen presenterade i slutet av april en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i skollagen som avser dels gymnasieskolan, dels gymnasiesärskolan (från och med den 2 juli 2023 benämnd anpassade gymnasieskolan). Förslagen syftar till att främja ungdomars möjligheter att lära sig sitt nationella minoritetsspråk. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2024 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. 

Vidare innehåller lagrådsremissen förslag till ändringar i rättegångsbalken som innebär att bestämmelserna om allmän tolk ska tas bort. Ändringarna i rättegångsbalken föreslås börja gälla den 1 januari 2024.

Publicerad 8 maj 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024