Lagrådsremiss om förslag till ändringar i skollagen

skola-Lagradsremiss-om-forslag-till-andringar-i-skollagen.jpg

Regeringen presenterade i slutet av april en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i skollagen som avser dels gymnasieskolan, dels gymnasiesärskolan (från och med den 2 juli 2023 benämnd anpassade gymnasieskolan). Förslagen syftar till att främja ungdomars möjligheter att lära sig sitt nationella minoritetsspråk. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2024 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. 

Vidare innehåller lagrådsremissen förslag till ändringar i rättegångsbalken som innebär att bestämmelserna om allmän tolk ska tas bort. Ändringarna i rättegångsbalken föreslås börja gälla den 1 januari 2024.

Publicerad 8 maj 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023