Regeringen satsar på akutskolor, speciallärare och elevhälsan

skola-Regeringen-satsar-pa-akutskolor-speciallarare-och-elevhalsan.jpg

Regeringen har beslutat om en ny statsbidragsförordning där bidrag ska gå till personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan. Syftet är bland annat att stärka arbetet med stöd och anpassningar så att fler elever når utbildningens mål.

För att hantera elever som exempelvis stör undervisningen genomför regeringen nu en satsning för att huvudmän ska kunna inrätta akutskolor, där elever kan placeras tillfälligt enligt skollagens bestämmelser. Akutskolorna bidrar därmed till att säkra kontinuiteten i utbildningen för alla elever.

För att stärka skolans arbete med att fler elever ska få tillgång till effektiva stödinsatser i rätt tid genomförs också satsningar på att öka tillgången till speciallärare i skolan och att stärka möjligheten för rektorer att inrätta särskilda undervisningsgrupper.

Förordningen började tillämpas den 12 april 2023.

Publicerad 18 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023