Uppdrag om utökad undervisningstid i lågstadiet

skola-utokad-undervisningstid-i-lagstadiet1.jpg

Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Detta för att elever ska få tillräckligt med undervisningstid för att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

I uppdraget – som ska redovisas senast den 1 december 2023 – ingår att förbereda för att undervisningstiden ska utökas med totalt en timme per skoldag i lågstadiet, men tiden kan fördelas mellan årskurserna. Skolverket ska lämna förslag på hur en utökning av undervisningen kan införas och redogöra för vilka ekonomiska och andra konsekvenser detta skulle få.

Publicerad 16 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Efter indikationer på att barns rättigheter inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen nu en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen.

17 jan 2023

Är kommunen skyldig att på något sätt ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen inte går som planerat? Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

11 jan 2023

Nytt år, nya lagändringar. Även 2023 blir det flera förändringar i skollagen och skolförordningen. Här hittar du ett urval av de lagändringar som börjar gälla.

11 jan 2023