Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Får lärare spela in ett samtal utan elevens vetskap?

skola-Far-larare-spela-in-ett-samtal-utan-elevens-vetskap.jpg


I 4 kap. 9 a § brottsbalken anges vad som gäller för brottet olovlig avlyssning.

Bestämmelsen lyder:

Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år.

Slutsatsen av bestämmelsen är att det inte är brottsligt att spela in ett samtal som man själv deltar i, även om andra inblandade inte har kännedom om inspelningen. Men även om det inte är straffbart att göra på det här sättet kan det dock vara olämpligt om lärare spelar in samtal med elever i hemlighet. En elev kan också känna sig utsatt för en kränkning som i sådant fall ska anmälas och utredas enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800). Därför är det bra att utarbeta en policy i skolan, detta skulle kunna vara innehållet i en ordningsregel, som innebär att både lärare och elever avråds från att göra dolda inspelningar.

Av Maria Bjurholm, jurist och rådgivare på JP Skolnet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 18 aug 2023

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy