Utredning om skolornas roll i det brottsförebyggande arbetet

skola-Utredning-om-skolornas-roll-i-det-brottsforebyggande-arbetet.jpg

För att skapa en tryggare och säkrare skolmiljö beslutar regeringen att utreda hur skolornas brottsförebyggande arbete kan lagstadgas.

I juni 2022 tillsattes en utredning som ska lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet. Syftet med utredningen är att elever och personal ska ha en säker och trygg utbildnings- och arbetsmiljö.

Nu beslutar regeringen att utvidga uppdraget till utredaren för att tydliggöra skolornas brottsförebyggande roll. Utredningen får tre tillägg:

 1. Utredaren ska föreslå hur ett ansvar för det brottsförebyggande arbetet för skolväsendet bör regleras i lag.
 2. Om personal misstänker eller vet att brott har begåtts inom eller i anslutning till skolans eller fritidshemmets verksamhet ska polisanmälan vara huvudregel. Utredaren ska därför lämna förslag på hur en skyldighet att anmäla brott bör utformas.
 3. Obehöriga personer ska inte uppehålla sig i skolan eller på skolområdet. Utredaren ska därför lämna förslag som tydliggör att skolor ska vara stängda för obehöriga.

Publicerad 14 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024