Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

DO och Arbetsmiljöverket tecknar samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelsen syftar till att verka för en ökad efterlevnad av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

26 apr 2021

Vad händer med inarbetade LAS-dagar vid egen uppsägning?

Vår jurist Emma Wallin svarar på frågan.

8 apr 2021

Stor ökning av tips och klagomål om diskriminering

Under förra året ökade antalet anmälningar, tips och klagomål om diskriminering som inkommer till DO.

8 apr 2021

Fem år med OSA-föreskrifterna

Arbetsmiljöverket har i drygt 5 300 inspektionsärenden använt OSA-föreskrifterna som infördes den 31 mars 2016.

8 apr 2021

Skadestånd till arbetstagare som trodde att hon blev avskedad

Det konstaterar Arbetsdomstolen i en dom.

8 apr 2021

Behöver man upphandla anställningskontrakt?

Läs juristens svar här! 

22 mar 2021

Regeringen stärker ambitionerna i arbetsmiljöarbetet

Alla som arbetar i Sverige ska ha en arbetsmiljö som gör det möjligt att kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv.

2 mar 2021

Två intressanta EU-domar om övergång av verksamhet

EU-domstolen har under 2020 avgett två mycket intressanta domar där man tolkat EU-reglerna om övergång av verksamhet. Här analyserar Dan Holke målen.

23 feb 2021

Tre utredningar för genomförande av LAS-överenskommelsen

Regeringskansliet har beslutat om tre utredningar för att genomföra partsöverenskommelsen om anställningsskydd och omställning.

2 feb 2021

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet ska intensifieras

Regeringen kommer att besluta om att ge åtta myndigheter ett uppdrag inom arbetet mot kriminalitet i arbetslivet.

1 feb 2021

Fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser i pandemin

Arbetsmiljöverket ska genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på de riskutsatta branscherna.

1 feb 2021

Vad gäller när en arbetstagare är schemalagd på olika arbetsplatser?

Vår jurist Jessica Deinoff svarar på frågan.

1 feb 2021

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Föreskrifterna börjar gälla den 1 juni 2021.

15 dec 2020

Uppdrag om smittspridning på arbetsplatser och förutsättningar för hemarbete

Flera myndigheter har fått coronarelaterade uppdrag från regeringen.

11 dec 2020

Kan arbetsgivaren kräva att personal utför annat arbete under begränsad tid?

Vår jurist Fanny Vesterberg besvarar frågan. 

23 nov 2020

Skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd

Skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd får användas hela 2021.

20 nov 2020

Heltidsstudier är inte alltid studier på heltid i arbetslöshetsförsäkringen

Martina Axmin analyserar HFD:s mål i frågan om studietid före arbetslöshetens inträde uppfyller kravet för arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen.

19 nov 2020

Övertidsersättning för timavlönad nattpersonal

Hur sker beräkningen av övertidsersättning för en timavlönad undersköterska som arbetar natt?

29 okt 2020

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5 (denna sida), 6, 7, 8, 9,