Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Fallgropar i bakgrundskontroller vid anställningar

I den här analysen analyserar vår expert Monika Wendleby fallgropar i bakgrundskontroller vid anställningar kopplat till GDPR.

26 okt 2021

Etableringsjobb ska prövas av EU

Regeringen har nu inlett processen med att få stödet godkänt av EU-kommissionen.

18 okt 2021

Riksdagen röstar ja om att skyddet för visselblåsare ska stärkas

De nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021.

5 okt 2021

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser

En ny undersökning från Arbetsmiljöverket visar att var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet.

19 sep 2021

Återgång till arbetsplatsen och frågan om krav på vaccination

Vad kan en arbetsgivare kräva när det t.ex. gäller att arbetstagarna ska vara vaccinerade? Läs mer om det i vår analys.

19 sep 2021

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i budgetpropositionen för 2022

Regeringens arbetsmarknadspolitiska satsningar för budgetåret 2022.

17 sep 2021

Utredning om sjuk- och aktivitetsersättningen överlämnad

Utredning om sjuk- och aktivitetsersättningen är nu överlämnad till regeringens socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

23 aug 2021

Förbunds veto i tvist om inhyrd arbetskraft står fast

AD avslår ett bolags ansökan om att interimistiskt besluta att ett förbunds veto saknar verkan.

17 aug 2021

En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

Regeringen avser att inrätta en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet.

12 aug 2021

Vanligast med arbetsplatsolyckor bland unga

Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

22 jun 2021

Nästa steg för reformeringen av arbetsrätten

Förslagen innebär bland annat att arbetsgivare får utökad möjlighet att göra undantag från turordningen.

21 jun 2021

Brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet mot smitta

Många arbetsplatser får krav på förbättringar av arbetsmiljön i Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats.

21 jun 2021

Förlängning av tillfällig hantering av läkarintyg och intyg vid vab

Beslut om att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg för vab och läkarintyg för sjukpenning.

21 jun 2021

EU-rättens företräde framför nationella civilprocessuella regler

Mot bakgrund av en ny dom från EU-domstolen – är det kanske dags att tänka om?

7 jun 2021

Rätten att överklaga en offentlig arbetsgivares anställningsbeslut

Vad gäller för den statliga sektorn? Läs vår analys!

25 maj 2021

Diskriminering att avbryta gravid kvinnas provanställning

Det anser DO som nu har väckt talan mot företaget gällande diskriminering som har samband med kön.

25 maj 2021

Regeringen föreslår stärkt skydd för visselblåsare

Regeringen har fattat beslut om en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv.

24 maj 2021

1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,