Särskilda regler för ersättning och stöd med anledning av covid-19

Arbetsrätt_Särskilda regler för ersättning och stöd med anledning av covid-19_16x9.jpg

I takt med att smittspridningen ökar i Sverige kommer flertalet ersättningar och stöd med anledning av covid-19 att förlängas. Nedan kan du ta del av en sammanställning över förslag till åtgärder som inom kort kommer att börja gälla inom socialförsäkringen och sjuklöneområdet.

 • Slopat läkarintyg vid smittbärarpenning
 • Ersättning för höga sjuklönekostnader
 • Ersättning för karensavdraget
 • Ersättning till personer i riskgrupp
 • Ersättning till anhöriga till personer i riskgrupp
 • Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning
 • Tillfällig föräldrapenning vid nyligen allvarligt sjuka barn
 • Slopat läkarintyg under sjuklöneperioden


Den första punkten gällande slopat läkarintyg vid smittbärarpenning är beslutad av riksdagen och det är möjligt att ansöka om ersättningen. Beslut om resterande ovanstående förslag väntas fattas 2 februari 2022 och de åtgärder som ännu inte är beslutat om, är ännu inte möjliga att söka. Åtgärderna ingår i den extra ändringsbudgeten som regeringen har presenterat. Försäkringskassan kommer att öppna möjligheten att ansöka först efter att besluten antagits av riksdagen.

 

Vill du ta del av hela sammanställningen? Läs då mer i vår informationstjänst JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 1 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023