Logga in

Glömt ditt lösenord?

Utredning föreslår ett utökat skydd mot diskriminering

arbetsliv_Utokat_skydd_mot_diskriminering.jpg

Regeringskansliet har tagit emot slutbetänkandet från utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen (Ett utökat skydd mot diskriminering, SOU 2021:94). I utredningen föreslås bland annat att arbetstagares skydd mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier bör förstärkas.

Utredningens slutbetänkande innehåller förslag om ett utökat skydd mot diskriminering inom viss offentlig verksamhet som bland annat omfattar rättsvårdande myndigheter. Skyddet mot diskriminering i offentlig verksamhet ser i dag olika ut. Enskilda personer har ett svagare skydd enligt diskrimineringslagen i kontakter med vissa myndigheter jämfört med andra.

Utredningen föreslår vidare att skyddet mot diskriminering bör utökas. Det kan till exempel handla om uttalanden av arbetsgivare på sociala medier eller om rekrytering där olika krav ställs upp som indirekt har en diskriminerande innebörd. Utredningen föreslår att vite ska införas som sanktion vid spridning av sådana uttalanden.

Utredningen anser också att arbetstagares skydd mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier bör förstärkas. Arbetsgivaren föreslås få en skyldighet att arbeta aktivt mot trakasserier och sexuella trakasserier även när de utförs av tredje man, det vill säga en person som inte är anställd på arbetsplatsen.

Publicerad 13 dec 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy