Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Får en arbetsgivare omreglera anställningsvillkor utan arbetstagares samtycke?

Får en arbetsgivare omreglera anställningsvillkor utan arbetstagares samtycke.jpg

En arbetstagare har avtalat med sin arbetsgivare om ett tilläggsuppdrag och får för detta lönetillägg. Arbetsgivaren har nu skickat ett nytt anställningsavtal till arbetstagaren, där uppdraget är borttaget, utan att ha diskuterat detta med den berörda arbetstagaren. Arbetsgivaren har lyft att denna vill ge uppdraget till en annan arbetstagare. Får en arbetsgivare göra så?

I det aktuella fallet handlar det om omreglering av arbetstagares anställningsvillkor. Det stämmer att en arbetsgivare inte har möjlighet att hur som helst säga upp eller avsluta villkor som arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om. Det beror på att en ny anställning uppkommer i samband med omreglering av anställningsvillkoren. Enligt allmänna avtalsrättsliga regler kan arbetsgivaren därför inte ensidigt besluta inom detta område.

Eftersom arbetsgivaren vill ge uppdraget till en annan anställd, rör det sig inte om en situation där uppsägning eller omreglering av arbetstagares anställningsvillkor är aktuellt på grund av arbetsbrist.

Då det inte är fråga om arbetsbrist, blir det istället en fråga om personliga skäl. I de fall där arbetsgivaren vill ändra på anställningsvillkoren av personliga skäl blir situationen mer komplicerad. Åtminstone mer omfattande omregleringar kan jämställas med en uppsägning och då faller de under kravet på saklig grund för uppsägning i lagen om anställningsskydd (LAS), se särskilt 7 § LAS. 

Om arbetsgivaren vill ändra ett eller flera av arbetstagarens anställningsvillkor finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på. Arbetsgivaren kan till exempel vara skyldig att förhandla med den anställdes fackförbund. Om den anställde är medlem i ett fackförbund ska förhandling ske innan en förändring av anställningsvillkoren görs.

Under alla förhållanden är det lämpligt att arbetsgivaren håller en överläggning med arbetstagaren inför omregleringen.

Av Emma Wallin, jurist och redaktör JP Arbetsmiljönet och JP Arbetsrättnet 

Publicerad 24 feb 2022

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy