DO förstärker möjligheten att anmäla diskriminering

Vid årsskiftet inför Diskrimineringsombudsmannen (DO) möjligheten att anmäla överträdelser av, eller brister i skyldigheter som följer av diskrimineringslagen. Beslutet är en följd av att DO framöver avser att i större utsträckning utreda anmälningar med fokus på upprättelse för individen.

arbetsliv_Anmala_diskriminering_16x9.jpg

Sedan december förra året har DO successivt arbetat med att det ska bli tydligare att DO är till för den som diskrimineras eller riskerar att bli diskriminerad. Som ett led i det utvecklingsarbetet bedömer DO att vi också behöver se på anmälningar på ett sätt som ger frågan om individens upprättelse ett större utrymme.

Från årsskiftet kommer det att bli möjligt att lämna in anmälningar om diskriminering och brister i förhållande till skyldigheter som följer av diskrimineringslagen.

Beslutet innebär inte att DO kommer att utreda alla anmälningar som inkommer till myndigheten. Däremot anser DO att det är viktigt att den som vänder sig till DO ska få information om huruvida anmälan kommer att leda till att myndigheten inleder utredning.

Publicerad 15 nov 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023