Logga in

Glömt ditt lösenord?

Genomförande av EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv

arbetsliv_EUs_direktiv_om_balans_mellan_arbete_och_privatliv_ny.jpg

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för att genomföra EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. I enlighet med direktivet föreslår regeringen nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar och anställda som har närstående med omsorgsbehov. 

Det föreslås nya bestämmelser i lagen om ledighet för närståendevård, föräldraledighetslagen och lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Bestämmelserna innebär vissa rättigheter när en förälder med barn upp till åtta år eller vissa arbetstagare som har närstående med omsorgsbehov begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl. De arbetstagare som begär flexibla arbetsformer eller tar sådana rättigheter i anspråk ska omfattas av särskilda skyddsbestämmelser och det ska även införas ett repressalieförbud. Dessutom ska Diskrimineringsombudsmannen få en utökad rätt att föra talan för enskilda arbetstagare i tvister om missgynnande behandling.

Det föreslås även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen bland annat med anledning av att Diskrimineringsombudsmannen ges utökad talerätt.

I lagen om utstationering av arbetstagare föreslås en följdändring som innebär att de föreslagna nya bestämmelserna i föräldraledighetslagen inte ska gälla för utstationerade arbetstagare.

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 2 augusti 2022.

Publicerad 2 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy