LO och Svenskt Näringsliv är överens i LAS-frågan

arbetsliv_overens_i_LAS_fragan_16x9.jpg

Både LO och Svenskt Näringsliv har enats om att rekommendera sina beslutande organ att godkänna principöverenskommelsen med förändringar i lagstiftning vad gäller anställningsskydd, omställning och studiestöd. Därtill har parterna enats om att anta ett huvudavtal som innebär att vissa anställningsskyddsfrågor regleras samt ytterligare omfattande omställningssystem för de som antar huvudavtalet. 

Att LO nu väljer att ansluta sig till överenskommelsen beror på att flera ändringar har vidtagits. Det handlar bland annat om förbättringar för visstidsanställda och förbättringar i regelverket kring hyvling. Men även att de som står utanför överenskommelsen nu får ta del av det omställningsavtal som ska hjälpa uppsagda att få nytt jobb. Beslutet motiveras särskilt med att LO nu får inflytande över processen.

Publicerad 15 nov 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

20 jun 2022

Arbetsmiljöverket gör nu en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön hos första linjens chefer i privat sektor. Insatsen syftar till att förbättra chefernas arbetsmiljö och fokuserar på bland annat arbetsbelastning och arbetstider.

20 jun 2022

Vår jurist Jessica Deinoff svarar på frågan.

16 jun 2022